دوشنبه, ۱۱ مرداد , ۱۴۰۰
معماری
کتاب شهرسازی و معماری اسلامی در آیینه قوانین و مقررات 24 بهمن 1399
منتشر شد :

کتاب شهرسازی و معماری اسلامی در آیینه قوانین و مقررات

این کتاب ؛ تمامی مصوبات قانونی درخصوص هویت اسلامی در شهرسازی ومعماری را تبیین کرده است ….

عمران و آبادانی و تدبردر شهرهای پیشین ازمنظر آیات قرآن کریم 12 مهر 1399

عمران و آبادانی و تدبردر شهرهای پیشین ازمنظر آیات قرآن کریم

یکی از حوزه های بسیار اثرگذار بر زندگی فردی و اجتماعی، مهندسی می باشد . قرآن کریم مباحث مختلفی را در خصوص مسائل شهرسازی ومعماری وساختمان بیان نموده که به طور حتم توجه به آنان می تواند بسیاری از مشکلات عمرانی کشور را برطرف کند
*
دکترسیدجوادهاشمی فشارکی