چهارشنبه, ۳۰ مهر , ۱۳۹۹
مادر شهید
شهید حسن (حسین) اثنی عشری نائینی ، فرزند شهید عباس علی 05 اکتبر 2020
بسم رب الشهداوالصدیقین

شهید حسن (حسین) اثنی عشری نائینی ، فرزند شهید عباس علی

خلاصه ای از زندگی نامه
و متن وصیت نامه بسیجی شهید والامقام
ازکتاب گنجینه معارف شهدای فشارکی(سفارشها و نواهای آسمانیان) ارایه شده است .

مادر شهیدان «سجادیان» به فرزندان و همسر شهیدش پیوست 09 ژوئن 2019

مادر شهیدان «سجادیان» به فرزندان و همسر شهیدش پیوست

مادر شهیدان «سید داود، سید کاظم، سید کریم، سيد ابوالقاسم» و همسر شهید «سید حمزه سجادیان» آسمانی شد.

مادر شهیدان امیری اسفندقه آسمانی شد 06 ژوئن 2019

مادر شهیدان امیری اسفندقه آسمانی شد

مادر شهیدان فرهاد و محمدرضا امیری اسفندقه به دیدار فرزندان شهیدش شتافت.

مادر شهید فصیحی آذر به دیدار فرزندش شتافت 30 مه 2019

مادر شهید فصیحی آذر به دیدار فرزندش شتافت

مادر شهید حسین فصیحی آذر به دیدار فرزندش شتافت و آسمانی شد.

مادر شهید امیدیان آسمانی شد 05 مه 2019

مادر شهید امیدیان آسمانی شد

مادر شهید مهدی امیدیان پس از تحمل سال ها درد و رنج به دیدار فرزندش شتافت.