چهارشنبه, ۱۳ مرداد , ۱۴۰۰
شهر
بیانیه در خصوص انتخابات ۱۴۰۰ شورای شهر تهران 08 تیر 1400

بیانیه در خصوص انتخابات ۱۴۰۰ شورای شهر تهران

پیرو برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر تهران در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برخی موارد مشاهده شده در فرایند این انتخابات در این بیانیه پرداخته شده است .
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

کتاب شهرسازی و معماری اسلامی در آیینه قوانین و مقررات 24 بهمن 1399
منتشر شد :

کتاب شهرسازی و معماری اسلامی در آیینه قوانین و مقررات

این کتاب ؛ تمامی مصوبات قانونی درخصوص هویت اسلامی در شهرسازی ومعماری را تبیین کرده است ….

ترکیب اعضای شورای شهر ، وضرورت بازنگری 01 دی 1399

ترکیب اعضای شورای شهر ، وضرورت بازنگری

شورای شهردرهدایت وراهبری شهرو جهت گیری های توسعه و پیشرفت شهر وبرنامه های شهری تاثیر بسیار زیادی دارد وبا توجه به وسعت وگستره وپیچیدگی های مشکلات شهرهای بزرگ، مدیریت شهری وجود ونگرش تخصص یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد، که بایستی درتهیه فهرست( لیست) انتخابات و رای گیری شهروندان بعنوان مهمترین معیار، ملاک انتخاب قرارگیرد.دراین نوشتار ، ابعادموضوع بصورت اجمال به تصویر کشیده شده است .

عمران و آبادانی و تدبردر شهرهای پیشین ازمنظر آیات قرآن کریم 12 مهر 1399

عمران و آبادانی و تدبردر شهرهای پیشین ازمنظر آیات قرآن کریم

یکی از حوزه های بسیار اثرگذار بر زندگی فردی و اجتماعی، مهندسی می باشد . قرآن کریم مباحث مختلفی را در خصوص مسائل شهرسازی ومعماری وساختمان بیان نموده که به طور حتم توجه به آنان می تواند بسیاری از مشکلات عمرانی کشور را برطرف کند
*
دکترسیدجوادهاشمی فشارکی