چهارشنبه, ۱۳ مرداد , ۱۴۰۰
مدیریت بحران
اصلاح الگوي مصرف آب، يك ضرورت راهبردي از منظر مديريت بحران 27 بهمن 1399

اصلاح الگوي مصرف آب، يك ضرورت راهبردي از منظر مديريت بحران

• چاپ شده در :فصلنامه پیام بحران-ش ۲۲ – تابستان ۱۳۸۹- ص ۳
دکتر سيد جواد هاشمي فشاركي