شنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۳
قیام پازده خرداد
جوشش انقلاب اسلامی در قیام پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ مردم پیشوا / امتداد این قیام تا ظهور مهدوی (عج) در گام دوم انقلاب اسلامی 20 خرداد 1402
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی :

جوشش انقلاب اسلامی در قیام پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ مردم پیشوا / امتداد این قیام تا ظهور مهدوی (عج) در گام دوم انقلاب اسلامی

قیام ۱۵ خرداد و خون شهدای مظلوم این روز سبب شعله ور شدن قیام گردید و باعث بجوش آمدن غیرت و شجاعت مردم مسلمان ایران گردید و غیر از علما ، سایر اقشار مانند دانشگاهیان و غیره نیز به ماهیت پلید رژیم شاهنشاهی پی برده و با نهضت امام خمینی همراه شدند