شنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۳
دوران انقلاب
۱۷ شهریور ، چاشنی انفجار ۲۲ بهمن ۵۷ 17 شهریور 1400
به مناسبت تکریم سالروز یوم الله ۱۷ شهریور :

۱۷ شهریور ، چاشنی انفجار ۲۲ بهمن ۵۷

بعلت مسافرت توفیق حضور در راهپیمایی ۱۷ شهریور را نداشتم ، ولی روز بعد که در حال بازگشت به تهران بودیم ، راههای ورودی به تهران بشدت تحت کنترل نظامیان رژیم سفاک بود و خودروها را بازرسی میکردند ورود را محدود کرده بودند . ولی بلاخره به سختی باز گشتیم و به مرور اخبار غیر رسمی از فاجعه هولناک بگوش رسید . که دراین یادداشت بطور اجمالی بدان پرداخته شده است . دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

شهید محمد ( فرهاد ) عباسی در قاب زندگی 24 مهر 1399
شرحی بر زندگی شهید

شهید محمد ( فرهاد ) عباسی در قاب زندگی

نوجوانی که با نفس مسیحایی امام امت ؛ دبیرستان را رها کرد و به مدرسه عشق شتافت و آسمانی شد….
در طول مدتی که در منطقه شلمچه بود تنها دو نامه کوتاه برای خانواده و یک نامه همراه با وصیت نامه برای هم کلاسی و دوستش علی غفاری فرستاد.