سه شنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۳
جبهه
حساب نفس 20 خرداد 1402
نکته ارزنده

حساب نفس

گفتگوی یک رزمنده با شهید ، در قالب شعر
این همان سر سبکبالان بود / این همان سرچشمه ایمان بود

مدت حضور در جبهه به عنوان سابقه خدمت سخت و زیان آور محسوب می شود 27 بهمن 1399

مدت حضور در جبهه به عنوان سابقه خدمت سخت و زیان آور محسوب می شود

?مدت حضور در جبهه به عنوان سابقه خدمت سخت و زیان آور محسوب می شود (هیات عمومی دیوان عدالت اداری) ?هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد ایام حضور در جبهه بدون نیاز به سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور در این گونه مشاغل به عنوان سابقه خدمت […]

شهید محمد ( فرهاد ) عباسی در قاب زندگی 24 مهر 1399
شرحی بر زندگی شهید

شهید محمد ( فرهاد ) عباسی در قاب زندگی

نوجوانی که با نفس مسیحایی امام امت ؛ دبیرستان را رها کرد و به مدرسه عشق شتافت و آسمانی شد….
در طول مدتی که در منطقه شلمچه بود تنها دو نامه کوتاه برای خانواده و یک نامه همراه با وصیت نامه برای هم کلاسی و دوستش علی غفاری فرستاد.