دوشنبه, ۲۶ مهر , ۱۴۰۰
جبهه
مدت حضور در جبهه به عنوان سابقه خدمت سخت و زیان آور محسوب می شود 27 بهمن 1399

مدت حضور در جبهه به عنوان سابقه خدمت سخت و زیان آور محسوب می شود

💠مدت حضور در جبهه به عنوان سابقه خدمت سخت و زیان آور محسوب می شود (هیات عمومی دیوان عدالت اداری) 🔹هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد ایام حضور در جبهه بدون نیاز به سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور در این گونه مشاغل به عنوان سابقه خدمت […]

شهید محمد ( فرهاد ) عباسی در قاب زندگی 24 مهر 1399
شرحی بر زندگی شهید

شهید محمد ( فرهاد ) عباسی در قاب زندگی

نوجوانی که با نفس مسیحایی امام امت ؛ دبیرستان را رها کرد و به مدرسه عشق شتافت و آسمانی شد….
در طول مدتی که در منطقه شلمچه بود تنها دو نامه کوتاه برای خانواده و یک نامه همراه با وصیت نامه برای هم کلاسی و دوستش علی غفاری فرستاد.