شنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۳
اقدامات مهندسی
پیشنهاد : درس ” آشنایی با  مهندسی دفاع مقدس “ 30 تیر 1400

پیشنهاد : درس ” آشنایی با مهندسی دفاع مقدس “

در این نوشتار ، مبانی درس دو واحدی « آشنایی با مبانی مهندسی دفاع مقدس» جایگزین درس ” آشنایی با دفاع مقدس ” برای رشته های مهندسی برای نخستین بار تبیین و جهت تصویب پیشنهاد شده است . و در انتها نیز چند پیوست از موضوعات مرتبط ارایه شده است .
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

پیشینه تاریخی مهندسی رزمی در صدر اسلام 01 فروردین 1400

پیشینه تاریخی مهندسی رزمی در صدر اسلام

در این نوشتار برخی اقدامات مهندسی توسط پیامبر(ص) ، امام علی (ع) و امام حسین(ع) تییین گردیده است .
. مهندس عبدالامیر ابراهیمی – دکتر سید جواد هاشمی فشارکی