شنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۳
حاج اسکندر معینی
حاج اسکندر معینی، به یاران شهیدش پیوست 16 تیر 1398

حاج اسکندر معینی، به یاران شهیدش پیوست

حاج اسکندر معینی، جانباز سرافراز دوران دفاع مقدس به یاران شهیدش پیوست.