شنبه, ۹ مرداد , ۱۴۰۰
گردان مقداد
از : لباس خاکی گردان رزمی مقداد ، تا : لباس خادمی هیات شهدای مقداد 06 آذر 1399

از : لباس خاکی گردان رزمی مقداد ، تا : لباس خادمی هیات شهدای مقداد

از مناطق جنوب و غرب ، تا دیدار در محل کار وی در رادیو ارک و تا فعالیت در هیات گردان مقداد ، واکنون که از بستر بیماری کرونا برخواسته، روحیه دوست داشتنی و صمیمتش را همراه دارد. با توجه به شرایط مصاحبه ای مجازی داشتیم که در ادامه مطالب بیان شده تقدیم می گردد.