دوشنبه, ۷ اسفند , ۱۴۰۲
شهدای فشارکی
شهدای فشارکی آرمیده در بهشت زهرای تهران 03 دی 1400

شهدای فشارکی آرمیده در بهشت زهرای تهران

در این نوشتار نخست چکیده اطلاعاتی از شهیدان والامقام فشارکی ارایه شده ، سپس چهار شهید عزیز فشارکی آرمیده در بهشت زهرای تهران بیان گردیده است .
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

پیام بسیجی شهید امیر حسین نقیان فشارکی 10 مهر 1400

پیام بسیجی شهید امیر حسین نقیان فشارکی

در این نوشتار ، نخست خلاصه ای از شهدای والامقام فشارکی بیان شده و سپس زندگی نامه شهید امیر حسین نقیان فشارکی تبیین و وصیت نامه این شهید عزیز ارایه شده است .
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

یک شهید از ۶۹ شهید فشارکی آرمیده در گلزار شهدای چهاردانگه تهران 09 مهر 1400

یک شهید از ۶۹ شهید فشارکی آرمیده در گلزار شهدای چهاردانگه تهران

در این نوشتار چکیده اطلاعات شهید عزیز فشارکی واقع در گلزار شهدای چهاردانگه تهران مستخرجه از کتاب ” گنجینه معارف شهدای فشارکی ( آخرین سفارشها و نواهای آسمانیان ) ” ارایه گردیده است .
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

پیام بسیجی شهید سید ساعد ( سید مسعود ) هاشمی فشارکی 05 مهر 1400

پیام بسیجی شهید سید ساعد ( سید مسعود ) هاشمی فشارکی

در این نوشتار ، نخست خلاصه ای از شهدای والامقام فشارکی بیان شده و سپس زندگی نامه ، خاطرات و وصیت نامه این شهید عزیز تبیین شده است .
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

شهدای فشارکی آرمیده در گلزار شهدای ریحان آباد و جعفر آباد ورامین 03 مهر 1400

شهدای فشارکی آرمیده در گلزار شهدای ریحان آباد و جعفر آباد ورامین

در این نوشتار چکیده اطلاعات شهدای عزیز فشارکی واقع در گلزار شهدای ریحان آباد وجعفراباد ورامین مستخرجه از کتاب ” گنجینه معارف شهدای فشارکی ( آخرین سفارشها و نواهای آسمانیان ) ” معرفی گردیده است .
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

کتاب ” گنجینه معارف شهدای فشارکی ( آخرین سفارشها و نواهای آسمانیان ) ” دکتر سید جواد هاشمی فشارکی 02 مهر 1400

کتاب ” گنجینه معارف شهدای فشارکی ( آخرین سفارشها و نواهای آسمانیان ) ” دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

در این کتاب زندگی نامه شهدای فشارکی معرفی و وصیت نامه آنان معرفی شده و امار و اطلاعات انان استخراج و تحلیل شده و وصیت های شهدا بصورت موضوعی تدوین شده است .

گلستان شهدای فشارک 02 مهر 1400
زیارت مجازی مزار شهدای والامقام :

گلستان شهدای فشارک

در این نوشتار گلستان شهدای فشارک و شهدای آرمیده در مقبره الشهدای فشارک معرفی شده اند .
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

نگرشی اجمالی بر جمال شهدای والامقام فشارکی 01 مهر 1400

نگرشی اجمالی بر جمال شهدای والامقام فشارکی

در این نوشتار چکیده اطلاعات شهدای عزیز فشارکی مستخرجه از کتاب ” گنجینه معارف شهدای فشارکی (آخرین سفارشها و نواهای آسمانیان ) ” به ترتیب نام خانوادگی ، نام کوچک ، نام پدر ، تاریخ تولد ، تاریخ شهادت ، تاریخ رجعت ، مزار مطهر شهید ارایه گردیده است .
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

یادمان شهدای فشارکی و آیت الله رئیسی 03 تیر 1400
به میمنت پیروزی دولت مردمی وانقلابی :

یادمان شهدای فشارکی و آیت الله رئیسی

گرامیداشت شهدای والامقام فشارکی

و

احیا کننده راه شهدا ؛ آیت الله رئیسی 
*
سید جواد هاشمی فشارکی

فرزند ، شهید ” میدان ” ؛ مادر ، روان سوی ” آسمان “ 20 اردیبهشت 1400
حاجیه خانم رقیه بیگم هاشمی فشارکی به فرزند شهیدش ملحق و آسمانی شد

فرزند ، شهید ” میدان ” ؛ مادر ، روان سوی ” آسمان “

سوگواره ای بمناسبت آسمانی شدن مادر شهید جعفر جعفری فشارکی و زندگی نامه و وصیت نامه فرزند شهیدش به روایت دکتر سید جواد هاشمی فشارکی