دوشنبه, ۱۱ مرداد , ۱۴۰۰
شعر
عاشقان سر بدار یادش بخیر 02 آذر 1399
سروده ای ازبرادر رزمنده و جانباز حاج امیرعابدی- جامانده

عاشقان سر بدار یادش بخیر

باز امشب دیده را تر می کنم / خواب را با چشم تر سر می کنم باز این غربت نفس گیرم شده / عاشقان رفتند و من دیرم شده پوستین دنیوی تنگم شده / ماندنم جا ماندنم ننگم شده خاک گرم جبهه ها بازیچه شد / ازسرشک عاشقان دریاچه شد درغم غربت بسوزم های های […]