چهارشنبه, ۱۳ مرداد , ۱۴۰۰
یادمان
یادمان شهدای لشکر ۲۷ محمد رسول الله صلوات الله علیه 10 تیر 1400

یادمان شهدای لشکر ۲۷ محمد رسول الله صلوات الله علیه

لشکر ۲۷ محمد رسول الله یکی از بزرگترین لشکرهای عملیاتی ایران در جنگ تحمیلی بود . فرماندهان لشکر ۲۷ محمد سول الله از بدو تأسیس به ترتیب عبارت بودند از : جاوید الاثر حاج احمد متوسلیان ، شهید حاج ابراهیم همت ، شهید رضا چراغی ، شهید عباس کریمی ، شهید رضا دستواره و شهید […]

طرح” هر خدمت یک شهید” به برکت کنگره شهدای استان مرکزی به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده است 25 مهر 1399
ترویج یادوفرهنگ شهدا

طرح” هر خدمت یک شهید” به برکت کنگره شهدای استان مرکزی به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده است

تمام خدماتی که در سطح استان انجام می شود متبرک به نام شهدا است ، گفت:طرح” هر خدمت یک شهید” به برکت کنگره شهدای استان به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده است.