شنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۳
چپ و اصولگرا
نقش احزاب در حفظ حاکمیت ملی ، تامین منافع ملی و قانون مداری 28 تیر 1402
احزاب

نقش احزاب در حفظ حاکمیت ملی ، تامین منافع ملی و قانون مداری

فعالیت حزبی در هر کشوری جهت تعامل با حکومت و روان سازی ارتباط مردم با حکومت و تسهیل امور و کنشها و تاثیر گذاری بیشتر برای بهبود امورات مردم است.