شنبه, ۹ مرداد , ۱۴۰۰
فرمانده گردان کمیل
به بهانه سالگرد شهادت فرمانده کمیل ل ۲۷ 01 مرداد 1398

به بهانه سالگرد شهادت فرمانده کمیل ل ۲۷

گفتنی هایی از شهید مرتضی خانجانی فرمانده گردان کمیل لشگر 27 محمد رسول الله صلوات الله علیه + عکس