یکشنبه, ۱۰ مهر , ۱۴۰۱
شهردار ،
دوره تحول در شهر سازی اسلامی و هویت بخشی به سیمای شهر تهران 25 شهریور 1400
شرحی بر حکم شهردار تهران توسط وزیر کشور :

دوره تحول در شهر سازی اسلامی و هویت بخشی به سیمای شهر تهران

با مقدمه ای بر بخشی از حکم شهرداری تهران ، ابتدا منویات رهبر انقلاب اسلامی و قوانین بالا دستی و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران درخصوص موضوع حکم استخراج و معرفی شده و سپس در خصوص پایبندی به اصول و ضوابط معماری اسلامی ایرانی و گسترش نمادهای معنویت و اخلاق و به هویت بخشی سیما و منظر شهرها بعنوان اهداف و سیاستها تشریح شده است .
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

کتاب طراحی شهری از منظر دفاع غیر عامل ، دکترسیدجواد هاشمی فشارکی 14 شهریور 1400

کتاب طراحی شهری از منظر دفاع غیر عامل ، دکترسیدجواد هاشمی فشارکی

۱۳۸۹ چکیده : این کتاب به موارد زیر می پردازد:   نگاهی به مفهوم شهر و شهرسازی ، کلان شهر و مادر شهر و ویژگی های شهر در جهان سوم ، مفاهیم اساسی در طراحی و برنامه ریزی شهری از جمله کاربری های شهری ، تقسیمات کالبدی شهری، معیارهای ارزیابی کاربری های شهری ؛ سابقه دفاع […]

دوره تحول در شهر سازی اسلامی و هویت بخشی به سیمای شهر تهران 12 شهریور 1400
شرحی بر حکم شهردار تهران توسط وزیر کشور :

دوره تحول در شهر سازی اسلامی و هویت بخشی به سیمای شهر تهران

با مقدمه ای از حکم شهردار ، ابتدا منویات رهبری و قوانین و مصوبات ؛ معرفی شده و سپس در خصوص پایبندی به اصول و ضوابط معماری اسلامی ایرانی و گسترش نمادهای معنویت و اخلاق و هویت بخشی سیما و منظر شهری تشریح شده است .
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی