شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳
رزمندگان لشگر27
باز دوکوهه،باز بارقه/دو کوهه، نشانی از دو کوه صبر و ایثار 06 اسفند 1401
میثاق

باز دوکوهه،باز بارقه/دو کوهه، نشانی از دو کوه صبر و ایثار

به مناسبت اردوی چهار روزه چهار هزار نفره میثاق رزمندگان لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص) از دوم الی پنجم اسفند ۱۴٠۱ در یادمان دوکوهه اندیمشک
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی