پنج شنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۳
تونل ،
کتاب طراحی ورودی فضاهای زیرزمینی دکتر سید جواد هاشمی فشارکی 31 شهریور 1400

کتاب طراحی ورودی فضاهای زیرزمینی دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

مقدمه مولفان بسم الله الرحمن الرحیم      كشورهاي مختلف جهان از تأسيسات مستحکم براي پنهان‌سازي و حفاظت از رهبران سياسي، فرماندهان ارشد نظامي و كاركنان بخش صنايع کليدي، سلاح‌ها، مهمات، تجهيزات و ساير امكانات و فعاليت‌های حیاتی، استفاده مي‌نمايند. وجود چنين تأسيساتي كه هدف‌هاي سخت زیرزمینی[۱] ناميده مي‌شوند، تهدیدی براي اهداف امنيت ملّي كشور مقابل […]