یکشنبه, ۱۰ مهر , ۱۴۰۱
تزیینات ،
تزیینات معماری داخلی در معماری اسلامی 20 شهریور 1400

تزیینات معماری داخلی در معماری اسلامی

در نوشتار خلاصه ای از هنرهای اسلامی بیان شده و سپس عناصر تشکیل دهنده ی معماری ایرانی اسلامی و مصالح ساختماني در بناهاي قدیمی معماری اسلامي معرفی شده ، آنگاه ملاحظات طراحی تزیینات داخلی تبیین شده است .
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

تزیینات در معماری ایرانی اسلامی 11 شهریور 1400

تزیینات در معماری ایرانی اسلامی

نمای بیرونی و داخلی یک بخش مهم بصری ساختمان بوده. و همانند لباس فردی معرف شخصیت ظاهری بنا می باشد. در این یادداشت تزیینات در معماری داخلی ایرانی اسلامی ویا بعبارتی نما وتزیین ساختمان مورد واکاوی قرارگرفته است .
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی