شنبه, ۹ مرداد , ۱۴۰۰
آهنگران
آهنگران بر سر بالین جانباز جنگ، که گفته بود دلش برای صدای آهنگران تنگ شده 09 اسفند 1399
تکرار نوای مولودی بر بالین جانباز

آهنگران بر سر بالین جانباز جنگ، که گفته بود دلش برای صدای آهنگران تنگ شده

سبکبالان خرامیدند و رفتند مرا بیچاره نامیدند و رفتند سواران لحظه ای تمکین نکردند ترحم بر من مسکین نکردند سواران از سر نعشم گذشتند فغانها کردم اما برنگشتند اسیر و زخمی و بی دست و پا من رفیقان این چه سودا بود با من؟ رفیقان رسم همدردی کجا رفت؟ جوانمردان جوانمردی کجا رفت؟ مرا این […]