شنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۰
پیش کسوت
تردید در امار یک میلیون نفری تجلیل از پیشکسوت دفاع مقدس و مقاومت 19 مهر 1399
گرامی داشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس

تردید در امار یک میلیون نفری تجلیل از پیشکسوت دفاع مقدس و مقاومت

درمراسم هفته دفاع مقدس ؛ اعلام شد از یک میلون نفر پیش کسوت تجلیل می شود ؛ محاسبات زیر و نیز شاهد عینی ، مبین غیرممکن بودن تحقق امار فوق را می رساند