دوشنبه, ۱ مرداد , ۱۴۰۳
وهابیون
کتاب ایستادگان هرگز نمی میرند ( روایت فاجعه منای سال ۱۳۹۴ ) دکتر سیدجواد‌هاشمی فشارکی 02 مهر 1400

کتاب ایستادگان هرگز نمی میرند ( روایت فاجعه منای سال ۱۳۹۴ ) دکتر سیدجواد‌هاشمی فشارکی

در این کتاب نخست شمه ای از حج بیان شده است ، سپس گزارش عینی مشاهده فاجعه بیان شده است ، آنگاه به تحلیل نقش و قصور تعمدی سعودیها در مدیریت برحادثه پرداخته شده است ودر انتها انعکاس های صورت گرفته درخصوص فاجعه منا ارایه شده است .