چهارشنبه, ۱۳ مرداد , ۱۴۰۰
وزیر
بدعت نامه ۸ وزیر به رهبر انقلاب 24 بهمن 1399

بدعت نامه ۸ وزیر به رهبر انقلاب

درتاریخ کشورمان گاهی حوادثی رخ میدهد، که انسان متحیر می ماند.یکی از عجایب این بدعتنامه ، اعتبار آن ، فواید آن و حواشی آن می باشد.
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی