چهارشنبه, ۱۳ مرداد , ۱۴۰۰
مسجد جامع
نگرشی اجمالی به جمال نورانی شهدای مسجدجامع جعفریه تهران نو 24 آبان 1399

نگرشی اجمالی به جمال نورانی شهدای مسجدجامع جعفریه تهران نو

در نوشتار شمه ای درخصوص شهدای مسجدجامع جعفریه تهران نو ونیز توصیف مسجد پرداخته شده است .

نماز جمعه در وصیت شهدای فشارکی 11 مهر 1399
بنام خدای شهدای احیا کننده اسلام و نماز

نماز جمعه در وصیت شهدای فشارکی

بنابه بیان رهبری :”همین نماز جمعه بود که شوق جهاد فی سبیل الله را در دلها تحریک کرد.” ودستاوردهای معنوی وپیروزی های بی نظیر را درجنگ تحمیلی رقم زد و همچنین سبب گردید که رزمندگان اسلام نیزدر برخی ایام در نمازجمعه شهرهای عقبه جبهه ها حضور یابند وتاثیرآن نیزدرمتن وصیت نامه شان بروز یابد و به مشارکت در نمازجمعه توصیه نمایند.