سه شنبه, ۹ آذر , ۱۴۰۰
مدیریت
کتاب سامانه مدیریت کیفیت پدافند غیرعامل دکتر سید جواد هاشمی فشارکی و سایرین 03 مهر 1400

کتاب سامانه مدیریت کیفیت پدافند غیرعامل دکتر سید جواد هاشمی فشارکی و سایرین

فهرست مطالب: ۱- هدف ودامنه کاربرد ۲-مراجع الزامی ۳-اصطلاحات وتعاریف ۴-طرحریزی وسازماندهی ۵- اجرا وعملیات ۶-کنترل ها ۷-بهبود نتایج ودستاوردهای مورد انتظارسامانه مدیریت کیفیت: —       الف- ساختار و سازماندهی صحیح و قوی بوجود می آید. —       ب-  کلیه ابعاد عملکرد سازمان ها در قالب سیستم، مدیریت پدافند غیر عامل طرح ریزی و اجرا می شود. […]

وظایف و مهارت های سطوح مختلف مدیریتی در سازمان 07 مرداد 1400

وظایف و مهارت های سطوح مختلف مدیریتی در سازمان

هر سازمانی برای تحقق اهداف خود و جهت دادن به فعالیت های کارکنان ، به سرپرستی، نظارت، هماهنگی و هدایت نیاز دارد. در این نوشتار تعریف مدیر و مدیریت ، شناخت سطوح مختلف مدیریتی ، وظایف و نقش ها ومهارت های سطوح مختلف مدیریتی در سازمان پرداخته شده است .
مهندس مهرداد دژپسند – دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

معیارهای انتخاب شهردار شایسته 01 مرداد 1400
در آستانه انتخاب شهردار از سوی شورای های ششم شهر :

معیارهای انتخاب شهردار شایسته

در این نوشتار به ضوابط قانونی و روش مرسوم در انتخاب شهردار پرداخته شده و سپس پیشنهاد تعیین معیارهای شایستگی تصدی شهردار ارایه شده است .
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی ، مولف کتاب مدیریت شهری و مدیریت بحران

مدیریت دولت تدبیر و امید ازکلام تا عمل 12 آذر 1399

مدیریت دولت تدبیر و امید ازکلام تا عمل

آقـای رئیس جمهور در جلسه ۲۸ ابان ۱۳۹۹ گفتند:” شما اصلا مدیریت میدونید چی هست که این حرف ها را میزنید؟” گرچه مخاطب ایشان مجهول است ، لکن معمولا در شرایطی فردی این عبارت را بکار می برد ؛ که موید بلد بودن خود ایشان ویا تیم مدیران وی طی هفت سال گذشته باشد . لذا در این نوشتار بصورت اجمال به ابعاد مدیریتی این مساله پرداخته شده است .