چهارشنبه, ۱۳ مرداد , ۱۴۰۰
ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه
معافیت جانبازان از پرداخت حق بیمه 24 مرداد 1398

معافیت جانبازان از پرداخت حق بیمه

جانبازان اعم از شاغل و بازنشسته از پرداخت حق بیمه معاف بوده و دولت باید حق بیمه آنها را پرداخت کند.