یکشنبه, ۳۱ تیر , ۱۴۰۳
لشکر زینبیون
شناسایی و بازگشت پیکر «حاج حیدر»، فرمانده لشکر زینبیون 22 خرداد 1398

شناسایی و بازگشت پیکر «حاج حیدر»، فرمانده لشکر زینبیون

هویت پیکر مطهر شهید محمد جنتی، فرمانده ایرانی تیپ زینبیون از طریق آزمایش DNA شناسایی شد.