دوشنبه, ۱ مرداد , ۱۴۰۳
فتنه 1401
سرگذشت فتنه سنگین ۱۴۰۱ که از سرگذشت ! 03 فروردین 1402

سرگذشت فتنه سنگین ۱۴۰۱ که از سرگذشت !

اغشاشات پاییز 1401 بدلیل عدم حمایت عمومی و بصیرت بخشی از مردم علیرغم فتنه سنگین دشمنان خارجی و داخلی و سکوت خواص بی بصیرت ، فروکش کرد ، لکن عوارض شبهات وارده در ذهن برخی از مردم و بخصوص جوانان باقی مانده است که لازم است با جهاد تبیین...