دوشنبه, ۲۶ مهر , ۱۴۰۰
فاضلاب
کتاب طرح فاضلاب شهری با رویکرد پدافند غیر عامل دکترسید جواد هاشمی فشارکی 02 مهر 1400

کتاب طرح فاضلاب شهری با رویکرد پدافند غیر عامل دکترسید جواد هاشمی فشارکی

منابع آب شیرین در جهان محدود و آسیب پذیر بوده این منابع محدود دارای ارزش  حیاتی و اقتصادی ویژه همراه با اثرات اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی است. با رشد شهرها و افزایش جمعیت آن‌ها از یک سو و گسترش صنایع و کارخانه‌ها از سوی دیگر مسئله آلودگی محیط زیست روز به روز اهمیت […]