یکشنبه, ۸ خرداد , ۱۴۰۱
شهیدان قربانی
خانواده ای که در یک سال چهار شهید و جانباز داد 17 اردیبهشت 1398
در گفتگو با مادر شهیدان قربانی مطرح شد

خانواده ای که در یک سال چهار شهید و جانباز داد

یک روز همسر شهیدی از من پرسید داغ فرزند سخت‌تر است یا همسر؟ من به او گفتم اولاد جگر آدم را می‌سوزاند، ولی با رفتن همسر، آدم پشتش خالی می‌شود. جایی می‌خواهد برود تنها می‌شود. وقتی حاج‌آقا بود به همراه هم خیلی صله ارحام می‌کردیم.