شنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۳
سازندگی کشور
مهندسی رزمی دفاع مقدس در خدمت سازندگی کشور 08 فروردین 1400

مهندسی رزمی دفاع مقدس در خدمت سازندگی کشور

امکانات مهندسی رزمی دفاع مقدس ، پس از پایان جنگ تحمیلی ؛ به کمک سازندگی کشور شتافت . برخی از موارد آن بصورت اجمالی در این نوشتار تبیین گردیده است.
مهندس عبدالامیر ابراهیمی – دکتر سید جواد هاشمی فشارکی