سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳
روایات
پشت بام ساختمان از منظر روایات اسلامی 01 اردیبهشت 1400

پشت بام ساختمان از منظر روایات اسلامی

ساختمان یکی از نیازهای ضروری انسان در تامین فضای سکونت ، کاروفعالیت بوده وارتباط مستقیمی با نیازهای جسمانی و روحی انسان داشته و در سبک زندگی تاثیر بسزایی داشته و لازم است به ملاحظات دینی توجه کافی صورت گیرد. دراین یادداشت به برخی از روایات اسلامی درخصوص پشت بام ساختمان پرداخته شده است .
مهندس عباس یاقوتی – دکتر سید جواد هاشمی فشارکی