دوشنبه, ۱۱ مرداد , ۱۴۰۰
دولت
نقش ادارات، سازمان ها و وزارتخانه ها در مهندسی جنگ تحمیلی 17 اسفند 1399

نقش ادارات، سازمان ها و وزارتخانه ها در مهندسی جنگ تحمیلی

در این نوشتار سعی بر این است که نقش ادارات، سازمان ها و وزارتخانه های واقع در استانهای درگیر جنگ درکمک به مهندسی جنگ تحمیلی بصورت اجمال ارایه شده است .

مهندس عبدالامیر ابراهیمی – جهادگر امیر محمد زاده – دکترسید جواد هاشمی فشارکی