شنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۰
دولت
فرهنگ موضوعی آداب و رفتار مسئولان حکومت اسلامی 24 شهریور 1400

فرهنگ موضوعی آداب و رفتار مسئولان حکومت اسلامی

نامه۵۳ نهج البلاغه که امام علی (ع) به مالک اشتر تاکید کرده اند ، حاوی ویژگی های مدیران نظام اسلامی واصول مدیریتی است . منبع اولیه متن و ترجمه آن از حوزه نت به تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۲ بوده وکه بصورت کاربردی و موضوعی تدوین و جهت بهره برداری تقدیم گردیده است .
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

نقش ادارات، سازمان ها و وزارتخانه ها در مهندسی جنگ تحمیلی 17 اسفند 1399

نقش ادارات، سازمان ها و وزارتخانه ها در مهندسی جنگ تحمیلی

در این نوشتار سعی بر این است که نقش ادارات، سازمان ها و وزارتخانه های واقع در استانهای درگیر جنگ درکمک به مهندسی جنگ تحمیلی بصورت اجمال ارایه شده است .

مهندس عبدالامیر ابراهیمی – جهادگر امیر محمد زاده – دکترسید جواد هاشمی فشارکی