دوشنبه, ۲۶ مهر , ۱۴۰۰
حرم ؛
زندگی نامه مرحوم حجه الاسلام سید ابوطالب هاشمی فشارکی 27 شهریور 1400

زندگی نامه مرحوم حجه الاسلام سید ابوطالب هاشمی فشارکی

چکیده ای زندگی روحانی آستان حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی