دوشنبه, ۱ مرداد , ۱۴۰۳
انتخاب شایسته
لیست گام دوم انقلابی ها برای شورای شهر تهران منتشر شد 07 خرداد 1400

لیست گام دوم انقلابی ها برای شورای شهر تهران منتشر شد

اکنون وقت آن است که برای شهر، گامی بزرگ و تحولی برداشته شود. مشکلات پیچیدۀ چند ده ساله آن، با عزمی جوانانه و توانی مضاعف حل شود. مدیریت آن دستخوش تغییرات عدالتخواهانه و تحول‌آفرین بسیار گردد. کالبد خسته و رنجور آن از ستیزه‌جویی‌های سرمایه‌سالارانه، آرام و قرار گیرد. رانت، رشوه، زد و بند و ... که همچون اژدهایی هفت سر، مدیریت شهری را به فساد کشانده است، ریشه‌کن شود.