دوشنبه, ۲۶ مهر , ۱۴۰۰
 • الهی شکر! که دادی نجاتی، ز بلای روحانی 12 مرداد 1400

  راز و نیازهای شکورانه ؛
  الهی شکر! که دادی نجاتی، ز بلای روحانی

  سال گذشته در شدت فتن و مهن زمانه این نیمچه سروده ای با موضوع ” الهی! بده نجاتی، ز بلای روحانی ” از درگاه باریتعالی درخواست نجات شد و اینک که دعا مستجاب ودفع بلا شده ، لازم است آن دعا باز بینی و شکرگذاری آن بدرگاه الهی نیز ادا شود .
  *
  دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

چیزی یافت نشد !