تاکتیک‌های فتح خرمشهر از دیدگاه امام خامنه‌ای
تاکتیک‌های فتح خرمشهر از دیدگاه امام خامنه‌ای

بازخوانی عملیات افتخار آفرین «بیت‌المقدس»؛ تهران: تاکتیک‌های فتح خرمشهر از دیدگاه امام خامنه‌ای+فیلم رهبر معظم انقلاب سخنانی را در خصوص تاکتیک های فتح خرمشهر در سال ۶۲ بیان کردند. به گزارش حلقه وصل، در ۱۶ اردیبهشت سال ۱۳۶۱ و در میانه عملیات الی بیت المقدس مواضع تصرف شده بر روی جاده اهواز با مقاومت گردان‌های تیپ ۲۷ محمد […]

بازخوانی عملیات افتخار آفرین «بیت‌المقدس»؛

تهران: تاکتیک‌های فتح خرمشهر از دیدگاه امام خامنه‌ای+فیلم

رهبر معظم انقلاب سخنانی را در خصوص تاکتیک های فتح خرمشهر در سال ۶۲ بیان کردند.