چقدر سخت است که خانواده‌ای مفقودالاثر داشته باشد
چقدر سخت است که خانواده‌ای مفقودالاثر داشته باشد

خانواده‌ای که نمیداند جوانش زنده است یا نه، هر لحظه برایش مثل شب عملیات است. دائم در حال نگرانی است که آیا زنده است، آیا شهید شده، آیا زنده خواهد ماند، آیا او را خواهند دید؟ وضع خانواده‌های شهدا بسیار بهتر از خانواده‌های مفقودالاثرهاست.

امام خامنه ای درباره عظمت یازدهمین روز محرم و اهمیت مناسبت تقویمی روز اسرا و مفقودان میفرمایند :
یقیناً یکی از مناسبتهای مهم جمهوری اسلامی – که بسیار هم دارای تناسب است – همین روز اسرا و مفقودان است که با خاطره‌ی تاریخی آن مناسبت دارد. همه میدانید که در روز یازدهم محرّم، یکی از عظیم ترین فاجعه‌های تاریخ اسلام به وقوع پیوست. اسارتی اتفاق افتاد که نظیر آن را دیگر ملت و تاریخ اسلام ندید و به آن عظمت هم نخواهد دید. کسانی اسیر شدند که از خاندان وحی و نبوّت و عزیزترین و شریفترین انسانهای تاریخ اسلام بودند. زنانی در هیأت اسارت در کوچه و بازارها گردانده شدند که شأن و شرف آنها در جامعه‌ی اسلامىِ آن روز نظیر نداشت. کسانی این عزیزان را به اسارت گرفتند که از اسلام بویی نبرده بودند و با اسلام رابطه‌یی نداشتند و خبیثترین و پلیدترین انسانهای زمان خودشان بودند. در روز یازدهم محرّم، خاندان پیامبر و علی بن ‌ابی طالب(علیهم‌السّلام) به اسارت دچار شدند و این خاطره به‌عنوان یکی از تلخترین خاطره‌ها، برای ما تا امروز و تا آخر مانده و خواهد ماند.
البتّه، اسارتِ آن روز با اسارتِ امروز فرق داشت. اسارتِ امروز همین است که سربازی، افسری، رزمنده‌یی یا – وقتی اسیر گیرنده رژیم منحوسی مثل رژیم بعث باشد – غیرنظامییی، مدتی در زندان و اسارتگاه قرار میگیرد و از اهل و خاندان خود دور میماند. البته سخت است؛ اما با اسارتِ آن روز، از زمین تا آسمان فرق دارد. در روز یازدهم محرّم، اسارت دسته جمعىِ زنان و کودکان و مردانی که باقی مانده بودند، بود؛ اساراتی توأم با تحقیر و اهانت و گرسنگی دادن و سرمادادن و گرما دادن و اذیّت کردن و در کوچه و بازار گرداندن و در سخت‌ترین شرایط آنها را نگه داشتن و شماتت کردن و از این قبیل.

انتهای خبر/

  • نویسنده : زینب 135
  • منبع خبر : سایت امام خامنه ای