نام سردار سلیمانی سمبل آزادی خواهی در جهان است
نام سردار سلیمانی سمبل آزادی خواهی در جهان است

امروز نام سردار سلیمانی سمبل آزادی خواهی در سراسر جهان و اسطوره‌ایبرای همه رادمردان عالم است.

دو سال است که قلب همه آزادیخواهان جهان از جنایت دردمنشانه ترامپ افلقی سخت جریحه‌دار است؛ اقدامی بزدلانه در دل شب که قهرمان دلیر و نامی ایرانی را به هدف غایی خود رساند؛ همان علمدار شجاع و با کیاستی که در طول عمر پربرکت خود برای امنیت و آزادی اسلام و ایرانی چیزی کم نگذاشت.

امروز نام این قهرمان بین‌المللی و سردار بی‌بدیل کرمانی به عنوان سمبل آزادی خواهی در سراسر گیتی طنین انداز است و اسطوره‌ای شده برای همه رادمردان عالم.

مزار حاج قاسم در جهان ظلم زده از استکبار جهانی، مزار تظلم‌خواهی است و بر آلام و دل‌های رنجور مظلومان دوا است. در تهاجم فرهنگی از مکتب غنی حاج قاسم بهره ای گرفته نمی شود، دنیای امروزی دنیای تبلیغات است؛ در سال‌های اخیر حاج قاسم در صدر رسانه قرار دارد، هیچ راهبرد، تولید و فعالیت جدی در معرفی مکتب حاج قاسم نمی شود.

بعد از شهادت سردار کاظمی خیزِ فرهنگی خوبی در اصفهان صورت گرفت به شکلی که نشر شهید کاظمی تأسیس و حوزه نشر ارزشی را به تسخیر خود درآورد و سال‌‎هاست که به عنوان ناشری برتر پرچمدار ادبیات دفاع مقدس است؛ اما در اینجا بعد از شهادت حاج قاسم رکود نشر کرمان را کاملاً شاهدیم.

حاج قاسم مردمی زیست، مردمی جنگید و در قلوب مردم جاویدان شد؛ اما مسئولان باید به فکر نیازهای فکری دلدادگانش باشند.