کتاب طراحی پالایشگاه های ایمن‌  با رویکرد پدافند غیرعامل دکتر سيد جواد هاشمی‌فشاركی.
کتاب طراحی پالایشگاه های ایمن‌  با رویکرد پدافند غیرعامل دکتر سيد جواد هاشمی‌فشاركی.

 بسمه تعالی      پیشگفتار: امروزه، انرژی نقش بسیار عمده و جایگاه بسیار والایی در زندگی انسان دارد. وابستگی اکثر فعالیتهای ضروری جامعه نظیر حوزه صنعت، حمل و نقل، گرمایش و سرمایش و … تنها بخش کوچکی از گستره وسیع این حوزه به شمار می رود و برای جامع عمل پوشاندن و دست یافتن به […]

 بسمه تعالی

     پیشگفتار:

امروزه، انرژی نقش بسیار عمده و جایگاه بسیار والایی در زندگی انسان دارد. وابستگی اکثر فعالیتهای ضروری جامعه نظیر حوزه صنعت، حمل و نقل، گرمایش و سرمایش و … تنها بخش کوچکی از گستره وسیع این حوزه به شمار می رود و برای جامع عمل پوشاندن و دست یافتن به موارد فوق، نفت خام و فرآورده های آن از تأثیرگذار ترین منابع محسوب می شوند. در این میان پالایشگاه های نفت به عنوان محل پالایش نفت خام و تولید فرآورده های مختلف و مشتقات متنوع از آن از اهمیت بالایی برخوردار می باشند. چرا که پشتوانه اقتصادي و سياسي كشورها، تا حد زیادی بستگي به ميزان بهره وري آنها از منابع فسيلي دارد و عدم تولید و پالایش مناسب نفت خام، نه تنها تهديدي است براي اقتصاد كشورهاي صادركننده، بلكه نگراني عمده اي را براي نظام اقتصادي ملت های وارد كننده به وجود می آورد.

لذا صاحبان منابع فسيلي بايستي واقع نگرانه بدانند که با وجود بحران های اقتصادی جهان و افزایش بهای مراحل استحصال و پالایش، نیاز به بهره وري فراوان، کاهش آسیب پذیری و افزایش ایمن سازی تأسیسات و تجهیزات پالایشگاهی بیش از پیش احساس می شود.

انتظار مي رود با مقاوم و ایمن سازی زیرساخت های پالایشگاهی و ارائه راهکارهای دفاع غیرعامل در آنها،توسعه بهره برداري ایمن، اصولی و مکانیزه از فرآورده های نفتی در جمهوري اسلامي ايران، طبق موارد ارائه شده دراين تحقیق و برمبناي راهبرد و برنامه اي مدون بتوان بسياري از چالش ها را شناسايي و راهكارهاي مناسب را انتخاب و تبيين نمود. اميد است کتاب پیش رو بتواندکمکی هر چند کوچک به ارتقاء پایداری ملی و کاهش آسیب پذیری این زیر ساخت ها نماید. در پایان از همه کسانی که به نحوی در انتشار این اثر ما را یاری دادند و یا از منابعشان در متن استفاده شد، تقدیر و تشکر می نماییم.

مهندس شهاب‌الدين شهردار، دکتر سيدجواد هاشمی‌فشاركی.

تابستان ۱۳۹۵

فصل اول : شناخت تهدیدات

۱-۱- مقدمه

۱-۲- شناخت تهدیدات

۱-۲-۱- تهدیدات دشمن در کلام مقام معظم رهبری

۱-۲-۲- تهدیدات کلی، انواع و ویژگی های تهدیدات

۱-۲-۲-۱- تعریف

۱-۲-۲-۲- انواع تهدید

 • تهدیدات طبیعی
 • تهدیدات غیرطبیعی(انسان ساخت)

۱-۲-۲-۳- ویژگی های تهدید

۱-۲-۳- انواع تهدیدات متوجه پالایشگاه ها

۱-۲-۳-۱- تهدیدات سخت(نظامی)

 • روش های تهاجم
 • بررسی سناریوهای محتمل در در گیریهای آینده
 • سناریوی معیار
 • بررسي بدترين رخداد
 • معرفی سلاح‌هاي معيار بکارگیری شده علیه پالایشگاه ها

۱-۲-۳-۲- تهدیدات متوجه پالایشگاه ها

 • خطرات ذاتی یک پالایشگاه
 • تهدیدات ویژه یک پالایشگاه
 • شناخت تهديدات متصور علیه تجهيزات و تاسيسات برقي پالایشگاه
 • سلاح‌هاي الكترومغناطيسي
 • تهدیدات اصلی پالس هاي الكترومغناطيسي بر علیه منطقه
 • سلاح گرافيتي

۱-۲-۳-۲- تهدیدات سایبری

 • تعریف جنگ سايبر
 • جنگ سايبر به عنوان يک تهديد
 • انواع حملات در تهدیدات سایبری

۱-۴-۲-۵ نظریه واردن(مدل پنج حلقه یا راهبرد انهدام مراکز ثقل)

۱-۴-۲- ۶- جدول کارور

۱-۲-۲-۴- پیشینه عملی تهدیدات

۱-۲-۴- پیشینه تهدیدات متوجه پالایشگاه ها

۱-۲-۴-۱- کشور ج.ا. ایران( در زمان جنگ تحمیلی، حملات تروریستی و …)

 • مقایسه تطبیقی پالایشگاه آبادان قبل و بعد از جنگ تحمیلی

۱-۲-۴-۲- سایر کشورها

 • کشور عراق
 • کشور یوگسلاوی
 • کشور لیبی

فصل  دوم  شناخت دفاع غیر عامل

۲-۱- مقدمه

۲-۲- تعاریف

۲-۲- ۱- پدافند

۲-۲- ۲- پدافند عامل

۲-۲- ۳- پدافند غیرعامل

۲-۲- ۴- طبقه بندی تاسیسات

 • اماکن وتاسیسات حیاتی
 • اماکن وتاسیسات حساس
 • اماکن و تاسیسات مهم

۲-۳-  اصول و روشهای دفاع غیرعامل

۲-۴- پیشینه و تاريخچه دفاع غیرعامل

۲-۵- اهمیت دفاع غیرعامل

۲-۶- سیاست‌های کلّی نظام در خصوص پدافند غیرعامل (مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام)

۲-۷- رسالت و مأموریت پدافند غیرعامل کشور

۲-۸- چشم انداز دفاع غیرعامل

۲-۹- راهبردهای دفاع غیرعامل

۲-۱۰- نتايج استفاده از دفاع غير عامل

فصل  سوم : شناخت پالایشگاه

۳-۱- مقدمه

۳-۲- تعریف پالایشگاه

۳-۳- تاریخچه پالایشگاه

۳-۴- اهداف ساخت پالایشگاه

۳-۵- نقش پالایشگاه ها در کشور

۳-۶- محصولات یک پالایشگاه

۳-۷- انواع پالایشگاه ها

۳-۸- فرایندهای رایج در یک پالایشگاه

۳-۸-۱-  شرح کلی فرآيندهای پالایشگاه

۳-۹-معرفی اجزا یک پالایشگاه

۳-۱۰- آسیب پذیری پالایشگاه ها

۳-۱۰-۱- تعریف آسیب پذیری

۳-۱۰-۲- آسیب های بالقوه پالایشگاه

۳-۱۰-۲-۱- آسیب های بالقوه در یک پالایشگاه

 • سطوح آسیب نیروی انسانی
 • ضربه صوتی موج فشار
 • پرتاب شدن و برخورد
 • آتش سوزی
 • مسمومیت
 • موج گرفتگی
 • زیر آوار ماندن
 • قطع عضو و جراحت
 • برآورد آسیب

فصل چهارم :  دفاع غیر عامل در پالایشگاه ها

۴-۱- تعریف پدافند غیرعامل در پالایشگاه

۴-۲- اهداف کلان دفاع غیرعامل در پالایشگاه

۴-۳- طبقه بندی پالایشگاهها

 • پالایشگاههای حیاتی
 • پالایشگاههای حساس
 • پالایشگاههای مهم
 • سایر

۴-۴- دفاع غیرعامل در حوزه نفت و پالایشگاه ها

۴-۵-  پیشینه اقدامات دفاع غیرعامل در خصوص پالایشگاه ها

۴-۶- ملاحظات دفاع غیر عامل در پالایشگاه ها و موارد دیگر احتمالی

۴-۷- تعریف بحران

۴-۸- مفهوم مدیریت بحران

۴-۹- اهداف مدیریت بحران

۴-۱۰- شیوه های مدیریت بحران

۴-۱۱-مدیریت بحران و سازمان‌ها

۴-۱۲- برنامه ریزی جهت بحران

۴-۱۳- ارتباطات و اطلاع رسانی و قوانین طلایی برای مدیریت بحران

۴-۱۴- تصمیم گیری در هنگام بحران

۴-۱۵- آسیب شناسی رفع بحران‌ها

۴-۱۶-ساختار و شرح وظایف اعضای کمیته در یک طرح اضطراری

۴-۱۷- مرکز کنترل اضطراری

۴-۱۷-۱- اطلاعات مورد نیاز مرکز کنترل اضطراری

۴-۱۷-۲- تجهیزات مورد نیاز مرکز کنترل اضطراری

۴-۱۸- نتیجه گیری

تقدیم به :

آنان که برای امنیت و سر افرازی کشور جانفشانی کرده اند

  وآنان که به توسعه پایدار و امن کشور می اندیشند

وآنان که بر این مهم اهتمام داشته و در تلاشند.

سرشناسه:شهردار، شهاب‌الدین، ‏‫۱۳۶۰ – ‏
‏عنوان و نام پديدآور:طراحی پالایشگاه‌های ایمن با رویکرد پدافند غیر‌عامل [کتاب]/مؤلفان شهاب‌الدين شهردار، سيدجواد هاشمی‌فشاركی.
‏مشخصات نشر:تهران : فارسیران‏‫٬ ۱۳۹۵.
‏مشخصات ظاهری:‏‫۱۰۵ص.: مصور٬ جدول.
‏شابک:‏‫۱۵۰۰۰۰ ریال‏‫۹۷۸-۶۰۰-۸۳۱۳-۳۸-۰ :
‏وضعیت فهرست نویسی:فاپا
‏يادداشت:‏‫پشت جلد به انگلیسی: Shahabeddin Shahrdar, Seyed Javad Fesharaki. Design safe refineries with passive deffence approach.
‏یادداشت:کتابنامه: ص. ۹۵ – ۹۸.
‏موضوع:نفت — ایران — پالایشگاه‌ها — پیش‌بینی‌های ایمنی
‏موضوع:Petroleum refineries — Iran — Safety measures
‏موضوع:دفاع غیر‌نظامی — ایران — پیش‌بینی‌های ایمنی
‏موضوع:Civil defense — Iran — Safety measures
‏موضوع:مدیریت بحران– ایران
‏موضوع:Crisis management — Iran
‏شناسه افزوده:هاشمی فشارکی، سیدجواد، ‏‫۱۳۴۰ -‏
‏رده بندی کنگره:‏‫TN۸۷۶ /الف۹‏‫ش۹ ۱۳۹۵
‏رده بندی دیویی:‏‫۵۵۳/۲۸۰۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی:۴۵۱۸۸۶۴