اسامی شهدای عرفه
اسامی شهدای عرفه

?جاودانه باد یاد و خاطره شهدای عرفه ??اسامی شهدای عرفه… ?سردار سرلشكر پاسدار احمد كاظمي فرمانده‌ي نيروي زميني سپاه ?‌سردار سرتيپ پاسدار سعيد مهتدي جعفري فرمانده‌ي لشكر ۲۷ محمد رسول‌الله ?‌سردار سرتيپ پاسدار سعيد سليماني معاون عمليات نيروي زميني سپاه ?‌سردار سرتيپ پاسدار نبي‌الله شاه‌مرادي معاون اطلاعات نيروي زميني سپاه ?‌سردار سرتيپ پاسدار خلبان عباس […]

?جاودانه باد یاد و خاطره شهدای عرفه

??اسامی شهدای عرفه…
?سردار سرلشكر پاسدار احمد كاظمي فرمانده‌ي نيروي زميني سپاه
?‌سردار سرتيپ پاسدار سعيد مهتدي جعفري فرمانده‌ي لشكر ۲۷ محمد رسول‌الله
?‌سردار سرتيپ پاسدار سعيد سليماني معاون عمليات نيروي زميني سپاه
?‌سردار سرتيپ پاسدار نبي‌الله شاه‌مرادي معاون اطلاعات نيروي زميني سپاه
?‌سردار سرتيپ پاسدار خلبان عباس كربندي مجرد فرمانده‌ي پايگاه هوايي قدر نيروي هوايي سپاه و خلبان يكم پرواز
?‌سردار سرتيپ پاسدار غلامرضا يزداني فرمانده‌ي توپخانه‌ي نيروي زميني سپاه
?‌سردار سرتيپ پاسدار صفدر رشادي معاون طرح و برنامه‌ي نيروي زميني سپاه
?‌سردار سرتيپ پاسدار خلبان احمد الهامي‌نژاد فرمانده‌ي دانشكده‌ي پروازي نيروي هوايي سپاه و كمك خلبان
?‌سردار سرتيپ دوم پاسدار حميد آذين‌پور رييس دفتر فرماندهي نيروي زميني سپاه
?سرهنگ پاسدار مرتضي بصيري مهندس پرواز
?‌برادر پاسدار محسن اسدي افسر همراه فرمانده‌ي شهيد نيروي زميني سپاه و…
?شادی روح بزرگشان الفاتحه مع الصلوات