اسامی شهدای عرفه
اسامی شهدای عرفه

🌹جاودانه باد یاد و خاطره شهدای عرفه 🇮🇷اسامی شهدای عرفه… 🌹سردار سرلشكر پاسدار احمد كاظمي فرمانده‌ي نيروي زميني سپاه 🌹‌سردار سرتيپ پاسدار سعيد مهتدي جعفري فرمانده‌ي لشكر ۲۷ محمد رسول‌الله 🌹‌سردار سرتيپ پاسدار سعيد سليماني معاون عمليات نيروي زميني سپاه 🌹‌سردار سرتيپ پاسدار نبي‌الله شاه‌مرادي معاون اطلاعات نيروي زميني سپاه 🌹‌سردار سرتيپ پاسدار خلبان عباس […]

🌹جاودانه باد یاد و خاطره شهدای عرفه

🇮🇷اسامی شهدای عرفه…
🌹سردار سرلشكر پاسدار احمد كاظمي فرمانده‌ي نيروي زميني سپاه
🌹‌سردار سرتيپ پاسدار سعيد مهتدي جعفري فرمانده‌ي لشكر ۲۷ محمد رسول‌الله
🌹‌سردار سرتيپ پاسدار سعيد سليماني معاون عمليات نيروي زميني سپاه
🌹‌سردار سرتيپ پاسدار نبي‌الله شاه‌مرادي معاون اطلاعات نيروي زميني سپاه
🌹‌سردار سرتيپ پاسدار خلبان عباس كربندي مجرد فرمانده‌ي پايگاه هوايي قدر نيروي هوايي سپاه و خلبان يكم پرواز
🌹‌سردار سرتيپ پاسدار غلامرضا يزداني فرمانده‌ي توپخانه‌ي نيروي زميني سپاه
🌹‌سردار سرتيپ پاسدار صفدر رشادي معاون طرح و برنامه‌ي نيروي زميني سپاه
🌹‌سردار سرتيپ پاسدار خلبان احمد الهامي‌نژاد فرمانده‌ي دانشكده‌ي پروازي نيروي هوايي سپاه و كمك خلبان
🌹‌سردار سرتيپ دوم پاسدار حميد آذين‌پور رييس دفتر فرماندهي نيروي زميني سپاه
🌹سرهنگ پاسدار مرتضي بصيري مهندس پرواز
🌹‌برادر پاسدار محسن اسدي افسر همراه فرمانده‌ي شهيد نيروي زميني سپاه و…
🌹شادی روح بزرگشان الفاتحه مع الصلوات