تاثیرات روحی، روانی زیارت عاشورا درجاودانگی نهضت عاشورا
تاثیرات روحی، روانی زیارت عاشورا درجاودانگی نهضت عاشورا

مقاله پذیرفته شده در : اولین همایش نقش عوامل روانی در نهضت جاوید عاشورا-دانشگاه مالک اشتر – ۴ / ۱۱ / ۱۳۸۹
سيد جواد هاشمي فشاركي

 

  • چکیده

متن زیارتنامه ی که از سوی  ائمه اطهار(س) سفارش به خواندن مداوم آن شده وبه زیارت عاشورا شهرت یافته است ،قرائت همه وقت وهمه روز آن آثاروبرکات زیادی دارد، این زیارت نامه را امام باقر (ع)به علقمه آموخته است. و تجدید عهد همیشگی پیروان امام حسین (ع) با مولای خویش است، و همراه با تولی وتبری است وخط فکری وسیاسی  زائر امام را در برابر دوستان ودشمنان اسلام واهل بیت ، ترسیم میکند واعلام همبستگی وسلم وصلح با موافقان راه حسین(ع) واعلان جنگ ومبارزه با دشمنان حق است . زیارت عاشورا حد اعلای ولایت خون وبرائت شمشیر است وتسلیم دل ویاری در صحنه است، تا عشق درونی به جهاد بیرونی بیانجامد ونفرت قلبی به برائت  عملی برسد . زیارت عاشورا ، منشور تولی وتبری نسبت به جریان حق وباطل در همه جا وهمه زمانهاست.

زیارت  عاشورا دارای مفاهیم والایی است ، که سفارش به استمرار خواندن آن، علاوه ثواب زیاد،  سبب جلای روح و معرفت مستمر عاشقان ودلسوختگان  آن امام مظلوم،وآمادگی مبارزه با دشمنان آن امام  و امام زمان (عج) ونائب وی را بهمراه خواهد داشت.که میتوان تاثیرات زیر را به عنوان رمز جاودانگی  نهضت عاشورا وعملیات  روحی ،روانی نهفته در درمتن زیارت عاشورابرشمرد:

الف)معرفت وشناخت نهضت عاشورا

ب)برانگیختن احساسات پاک شیعیان نسبت به واقعه عاشورا

ج)تبیین رسالت شیعه در زندگانی در زمان خود

د) تبیین رسالت شیعه جهت آینده زندگانی خویش

ه) تبیین نتیجه و وضعیت در سرای آخرت

  • کلید واژگان

زیارت عاشورا-  نهضت عاشورا- عملیات روانی-رمز وراز جاودانگی –حماسه حسینی- قیام کربلا