برگی زرین از تاریخ دفاع مقدس در حین نبرد والفجر هشت در فاو
برگی زرین از تاریخ دفاع مقدس در حین نبرد والفجر هشت در فاو

در شدت نبرد فاو ، نامه ای ، جانشین لشکر حضرت رسول(ص) حاج رضا دستواره به مسول واحد مخابرات ؛ برادر بهشتی در منطقه فاو می نویسد و دستوراتی را میدهد ، که مبین جامع نگری ایشان که آموزش نظامی کلاسیک ندیده و بر اساس تیزبینی و تجارب عملی وی می باشد . ابتدا متن نامه و دستخط وی را مشاهده کرده و سپس توضیحات مرتبط آن داده شده است.

بسمه تعالی (۱)

برادر ( ۲)حاج اقا بهشتی( ۳) سلام علیکم

برادر یزدی (۴) فرمانده گردان ( ۶) عمار ( ۵) به اتفاق فرمانده هان گروهان  ( ۷) و احیانا دسته (۸ ) برای توجیه ( ۹) شدن به خط (۱۴ ) میایند . لطفا به برادر حمزه ( ۱۵) ماموریت دهید ، تا نسبت به وضعیت کلی خط هم توجیه تئوری (۱۰) و هم توجیه عملی ( ۱۱) اقدام نماید و وضعیت خودی و دشمن را کاملا برایشان بگوید و در رابطه با خط گردان شهادت (۱۶ ) ، خود برادر صفرخانی (۱۷) هم در کنار توجیه برادر حمزه توجیه نماید و در رابطه با خط گردان مالک ( ۱۸) هم در کنار اقای حمزه یکنفر از برادر اکبری (۱۹) بخواهید تا وضعیت را برایشان بگوید و توجیه نماید .توجیه برادر حمزه توجیه عملیاتی ( ۱۲) و دشمن  ( ۱۳) باشد .توجیه آنها نسبت به وضعیت خودی و سنگر ها و تردد و نوع تدارکات و تسلیحات و غیره و ذالک . در ضمن خودتان هم وضعیت بنه (۲۰) و محل نگهداری گردان (۲۱) را توجیه نمائید و نیروهای ایشان به جای گردان شهادت در کنار جای خودمان (۲۲)جا خواهند گرفت .

کلا ترتیب توجیه خوبی را بدهید . برادر حمزه هم از برادران اط. ع ( ۲۳) در کنار دست خودمان می باشد  . بعد به آقای یزدی سلام برسانید و بگویید برای امشب یکدسته نیرو بیاورد و در  خط برادر صفر خانی (۲۴) بگذارد . و به برادر صفر خانی بگویید یکدسته عمار را در خاکریز دو جداره (۲۵ ) بگذارد و از نیروهای خود در جهت تقویت کمینها ( ۲۶) استفاده نماید و نیز برادر یزدی آمادگی داشته باشد، فردا نیروهای خود را به اینطرف(۲۷ ) انتقال دهد ، فعلا در حد دو گروهان بعلت کمبود جا، تا ان شاءالله فردا شب تمام خط شهادت (۲۸ )را تحویل بگیرد .

امضا

برادر شما دستواره(۲۹ )

 

مفهوم کلمات و عبارت بکار برده شده در متن نامه ، چنین است :

 • ۱- بسمه تعالی : (باسمه تعالی  )آغازگر نامه های زمان دفاع مقدس بوده ، و به معنی به نام او (خدا) که بلندمرتبه است” می باشد..و علت حضور در جبهه رضایت او و تکلیف دینی بوده و امور برای رضایت او بوده و لذا شروع کارها نیز بنام خدا بوده است .
 • ۲-برادر : به معنی برادر دینی بوده و اصطلاح رایج در خطاب به عزیزان رزمنده دفاع مقدس می باشد .
 • ۳-برادر بهشتی : برادر حاج حسین بهشتی ، مسول واحد مخابرات لشکر ۲۷ محمد رسول الله(ص) در زمان دفاع مقدس بوده است .
 • ۴-برادر یزدی : برادر رضا یزدی فرمانده گردان عمار لشکر ۲۷ محمد رسول الله(ص) در زمان دفاع مقدس
 • ۵-گردان عمار : یکی از گردان های پیاده عملیاتی لشکر ۲۷ محمد رسول الله(ص)
 • ۶-گردان : یک یگان نظامی است، از  ۲۶ گروهان نشکیل می شده و از ۵۰۰۸۰۰رزمنده تشکیل می شده است
 • ۷-گروهان : از ۳۶ دسته نشکیل می شده و از ۸۰۲۵۰ رزمنده تشکیل می شده است .
 • ۸-دسته : یک واحد سازماندهی نظامی یگانی نظامی و زیرمجموعهٔ گروهان که معمولاً از دو تیم ۱۰ نفره یا گروه یا رسد تشکیل می‌شود.هر دسته معمولا از ۲۰ رزمنده تشکیل می شده است . در ارتش معمولاً از ۲۰ تا ۴۲ سرباز تشکیل شده‌است. معمولاً ۴ گروه با هم یک دسته و ۴ دسته با هم یک گروهان را تشکیل می‌دهند.
 • ۹-توجیه شدن : به معنی آشنا کردن و قابل انطباق کردن فرد را با محیط گویند و به مفهوم آشنا شدن خطوط خودی و خطوط دشمن و وضعیت منطقه و یگانهای استقراری و نقاط ضعف و قوت و….)
 • ۱۰-توجیه تئوری : توجیه نظری و شفاهی
 • ۱۱-توجیه عملی : توجیه شدن روی زمین و دیدن منطقه از نزدیک
 • ۱۲توجیه عملیاتی : توجیه شدن بنحویی که فرد و یگان وی بتواند عملیات کنند.
 • ۱۳توجیه دشمن : توجیه شدن نسبت به وضعیت دشمن
 • ۱۴-خط : خط دفاعی خط خودی دربرابر دشمن خط دشمن در مقابل خط خودی
 • ۱۵-برادر حمزه : برادر حمزه مقیم جانشین اطلاعات و عملیات لشکر ۲۷ محمد رسول الله(ص) بود که در عملیات نصر ۷ به شهادت رسید.
 • ۱۶-گردان شهادت : یکی از گردان های پیاده عملیاتی لشکر ۲۷ محمد رسول الله(ص)
 • ۱۷برادر صفر خانی : «علی اصغر صفرخانی» به تاریخ سوم شهریور ۱۳۴۳ شمسی، در «کرج» متولد شد. وی بیست و دو سال بعد، به تاریخ دهم تیر ۱۳۶۵، طی عملیات «کربلای یک» با مسئولیت فرمانده «گردان شهادت» از «لشکر ۲۷ محمد رسول الله(صلوات الله علیه و آلهدر منطقه عملیاتی «قلاویزان» بال در بال ملائک گشود.
 • ۱۸گردان مالک : یکی از گردان های پیاده عملیاتی لشکر ۲۷ محمد رسول الله(ص)
 • ۱۹-برادر اکبری : برادر نصرت‌الله اكبري ، فرمانده گردان مالك لشکر ۲۷ محمد رسول الله(ص) در دوران دفاع مقدس
 • ۲۰-بنه : به معنی منزلگاه، مکان، آشیانه، تدارکات، موخره سپاه، موخره الجیش بوده و بعنوان مقر پشتیبانی لشکر در عقبه منطقه عملیاتی و یا پدافندی لشکر ایجاد می شده و به ارایه خدمات پشتیبانی لشکر می پرداخته است .
 • ۲۱-محل نگهداری گردان : محل استقرار گردان
 • ۲۲-جای خودمان : محل استقرار ستاد لشکر حضرت رسول در منطقه
 • ۲۳-برادران اط. ع :برادران واحد اطلاعات عملیات لشکر
 • ۲۴-خط برادر صفر خانی : خط دفاعی که گردان شهادت در آن استقرار یافته و مشغول دفاع در برابر حملات دشمن می باشد.
 • ۲۵-خاکریز دو جداره : به دو ردیف خاکریز که به موازات یکدیگر و در یک امتداد قرار گرفته باشند خاکریز دو جداره می گویند.این نوع خاکریز باعث می شد که نیروهای رزمنده داخل این خاکریز سنگر ساخته و علاوه بر آن از تیر مستقیم دشمن و ترکش توپ و خمپاره هایی که در پشت سرشان منفجر می شد در امان باشند. درمنطقه عملیاتی والفجر ۸در کنار جاده فاو-ام القصر، پس از درگیری بسیار شدید و تک سنگین عراق در ۳۱ فروردین ۱۳۶۵  که درگیری بین نیروهای ایران و عراق تا صبح به طول انجامید و حتی منجر به جنگ تن به تن شد.
 • ۲۶-کمین : مین درلغت یعنی پنهان‏ کردن و مخفی ‏شدن. در اصطلاح، یعنی گروهی که در پناهگاهی خود را پنهان کرده و منتظرند تا دشمن آزادانه (در کمال غفلت) به آنها نزدیک شود و سپس غافلگیرانه بر او حمله کنند.کمین معمولا در جلوتر از خط خودی برای محافظت از خط خودی از غافلگیری در ضربه دشمن به خط خودی ایجاد می شد.
 • ۲۷-اینطرف : طرف خودی .
 • ۲۸-خط شهادت : خطی که تحویل گردان شهادت می باشد .
 • ۲۹-دستواره : برادر محمد رضا دستواره قائم مقام لشکر ۲۷ حضرت رسول(ص) به سال ۱۳۳۸ ه.ش در خانواده‌ای مذهبی و مستضعف در جنوب شهر تهران به‌دنیا آمد بیش از ۱۰ روز از شهات برادرش نگذشته بود که در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۶۵ در قلاویزان مهران ( کربلای ۱ ) به شهادت رسید.
 • ۳۰-تاریخ : نامه بدون تاریخ می باشد ولی در حین عملیات والفجر هشت در منطقه فاو می باشد.
 • ۳۱-لشکر مکانیزه ۲۷ محمد رسول‌اللهیکی از لشکر های سپاه با نیروهای بسیجی تهران در زمان دفاع مقدس بود که بعدها در پی ادغام با نیروی مقاومت بسیج شهر تهران به سپاه محمد رسول‌الله تبدیل شد.

 

درباره شهید محمدرضا دستواره

عملیات والفجر ۸ یا عملیات فاو، عملیات بی نظیر آبی خاکی تهاجمی نیروهای بسیج وسپاه  در خلال جنگ تحمیلی بود، که در در ساعت ۲۲:۱۰ روز ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۶۴ به مدت ۷۵ روز انجام شد.در این عملیات  یزرگ رزمندگان اسلام با غافلگیری نیروهای بعث عراق در منطقه خسروآباد از رودخانه خروشان اروند عبور کردند و شبه‌جزیره فاو در جنوب عراق را آزاد کردند . و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۶۵ به پایان رسید.وبه یکی از بی نظیرترین عملیاتهای نظامی در جهان مبدل شد. شبه جزیره راهبردی فاو تا پایان نبرد دوم فاو در دست رزمندگان ایران بود.

درشدت نبرد فاو ، نامه ای ، جانشین لشکر حضرت رسول(ص) حاج رضا دستواره به مسول واحد مخابرات ؛ برادر بهشتی در منطقه فاو می نویسدو دستوراتی را میدهد ، که مبین جامع نگری ایشان که آموزش نظامی کلاسیک ندیده و براساس تیزبینی و تجارب عملی وی می باشد . ابتدا متن نامه ودستخط وی را مشاهده کرده و سپس توضیحات مرتبط آن داده شده است.

 

تصویر زیر : عملیات والفجر هشت در منطقه فاو – فروردین۱۳۶۵

از سمت چپ : برادر حیدر شریف عسکری( مجاهد عراقی ) – ….. برادر حسین بهشتی( مسول مخابرات لشکر  ۲۷ محمد رسول الله(ص))  – برادر علی میرکیانی (فرمانده گردان‌های سلمان و حمزه )-….- برادر سید جواد هاشمی فشارکی ( مسول گروهان ارتباطات ( بیسیم ) مخابرات لشکر  ۲۷ محمد رسول الله(ص))  -…..

 

 

تصویر زیر : عملیات والفجر هشت در منطقه فاو – فروردین۱۳۶۵

نشسته ازسمت راست:  … … –  برادر حسین بهشتی( مسول مخابرات لشکر  ۲۷ محمد رسول الله(ص))  – برادر حیدر شریف عسکری( مجاهد عراقی )

ایستاده از سمت راست : )-نفر سوم برادر سید جواد هاشمی فشارکی ( مسول گروهان ارتباطات ( بیسیم ) مخابرات لشکر  ۲۷ محمد رسول الله(ص))

 

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی، پژوهشگر و مولف کتاب گنجینه معارف شهدا ، انتشارات وانیا، ۱۳۹۷