جهادگر شهيد علی اكبر كرد
جهادگر شهيد علی اكبر كرد

در سال ۱۳۳۵در شهرستان نيشابور متولدشد. بعد از طي دوران كودكي به علت عدم بضاعت مالی نتوانست درس بخواند و به كارهاي انتفاعي پرداخت و در يك شركت خصوصي به عنوان راننده بلدوزر شروع به كار نمود بعد از پيروزي انقلاب وارد جهاد سازندگي چناران شد و تا شروع جنگ تحميلي در شهرستان چناران با […]

در سال ۱۳۳۵در شهرستان نيشابور متولدشد. بعد از طي دوران كودكي به علت عدم بضاعت مالی نتوانست درس بخواند و به كارهاي انتفاعي پرداخت و در يك شركت خصوصي به عنوان راننده بلدوزر شروع به كار نمود بعد از پيروزي انقلاب وارد جهاد سازندگي چناران شد و تا شروع جنگ تحميلي در شهرستان چناران با جهاد آن شهرستان همكاري كرد سپس براي ياري رساندن به رزمندگان اسلام در تاريخ ۵۹/۷/۱۲ راهي جبهه هاي حق عليه باطل گرديد و در منطقه علياتي جنوب به رزمندگان اسلام پيوست.

شهيد كرد چنان عشق و صفايي در مناطق جنگي كسب كرده بود و چنان دلداده صحنه هاي جنگ و بسيجيان مخلص شده بود كه تا زمان شهادت دوازده مرحله كه مجموعا مدت چهار سال عمر خود را در منطقه جنگي گذرانده و عنوان سنگرساز بي سنگر را به خودش اختصاص داده بود و با رانندگي ادوات سنگين همانند دستگاهاي سنگين لودر و بلدوزر به ساختن خاكريز و سنگر اشتغال داشته كه سرانجام براثر بمباران شيميايي دشمن به سختي مجروح كه معالجات طولاني مثمرثمر نبوده و در تاريخ ۷۲/۷/۶ در بيمارستان قائم مشهد به شهادت نائل مي گردد.
روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

 

  • نویسنده : با شهید