از «سید غدیر» تا «شیخ حقیر»
از «سید غدیر» تا «شیخ حقیر»

از «سید غدیر» تا «شیخ حقیر» ح‌سین ق‌دیانی: شیخ بی‌کارنامه را درک می‌کنم! نیست که هشت سال تمام #خدا را پیچاند و از #کدخدا هم هیچ خیری ندید، این چند ماه آخر باید بیش‌تر درکش کنیم و بعد هم با یک به درک شیک و مجلسی، بگذاریم برود هر جهنم‌دره‌ای که دلش خواست! خفاشی که […]

از «سید غدیر» تا «شیخ حقیر»
ح‌سین ق‌دیانی: شیخ بی‌کارنامه را درک می‌کنم! نیست که هشت سال تمام #خدا را پیچاند و از #کدخدا هم هیچ خیری ندید، این چند ماه آخر باید بیش‌تر درکش کنیم و بعد هم با یک به درک شیک و مجلسی، بگذاریم برود هر جهنم‌دره‌ای که دلش خواست! خفاشی که عوض ماه، طواف دور مهتابی‌های آشنا به چاپلوسی می‌کند، می‌خواهد بت قمر را در ذهن ما بشکند! غافل از آن‌که حضرت ماه #بت نیست؛ بت‌شکن است! هزاری هم فردای سخنان سیدعلی، شیخ مواضع کج خود را تکرار کند، ضربه‌ای به سیمای سید نخواهد خورد! آن روز که خامنه‌ای گفت: «هتک حرمت ممنوع است» من باز هم «مخاطب بایدها» را در وهله‌ی اول، خود شیخ دیدم! نه انگار! شیخ دوست ندارد #حرمت داشته باشد! نقل است: «مؤمن از یک #سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود» اما مؤمن! شیوخ منافق را اتفاقا باید از تعداد سوراخ‌های بصیرت‌شان شناخت! ما اگر قرار بود در بصیرت سید شک کنیم، هاشمی شیخ شیخ‌تری بود! او علیه ولی‌امر «نامه‌ی سرگشاده» می‌نوشت ولی خامنه‌ای در خطبه‌ی آدینه برایش پدری می‌کرد؛ برای کسی که چند سالی هم بزرگ‌تر بود از آقای ما! قبلا هم نوشته بودم: «آقا را از هر طرف بخوانی، آقاست!» آن روز که خامنه‌ای، در محاسبات اقتصادی، حساب هاشمی را از بچه‌هایش سوا کرد و بر این هم صحه گذاشت که مرحوم بارها تا مرز شهادت رفته، حتی خود هاشمی هم نمی‌توانست آن‌جور از خودش دفاع کند! شیخ توهم زده که نائب امام زمان هم یکی در مایه‌های سران جناح اصول‌گراست که جواب های را با هوی بدهد! ای بسا خواص بی‌خاصیت که دل‌شان می‌خواهد هرچه زودتر غصه‌ی منتظری را باز هم رله کنند ولی خمینی از قضا برای همین تنها خامنه‌ای را لایق رهبری می‌دانست که هم در #صبر و هم در #بصر شاگرداولش را جلوتر از خودش می‌دید! کور خوانده شیخ بی‌حرمت این ناداستان! بلندمنزله‌تر شده سید اینک برای ما! اگر تا قبل از عصر بنفش، شک داشتیم که نکند علی‌رغم فرامین حضرت‌آقا، در رابطه با آمریکا خیری هم وجود داشته باشد، شیخ ابتذال ثابت کرد که حق با خامنه‌ای بود! گاه هست که تو #ماه را نشانه می‌گیری ولی #الله تیر را برمی‌گرداند به بخت خودت! شیخ شب‌پرست فکر می‌کند می‌تواند آقای نازنین ما را عصبانی کند! هیهات! دردانه‌ای که مادر سادات برای یلداهایش قصه تعریف می‌کند، شیخ را برای حاضرجوابی #حقیر می‌بیند! این متن را هم می‌توانی ببری به آقا نشان بدهی و گله کنی که باز هم حرمتم هتک شد! خامنه‌ای خواهدت گفت: «منظور ح‌ق، تو نبودی! ماسکتم درست بزن!» در ضمنش را خودم بگویم: بزرگ‌تر کردی این پسر فاطمه را در قلب ما! مرسی کوچولو!
#حسین_قدیانی