طرح سازش درآستانه رسیدن به ایستگاه آخر
طرح سازش درآستانه رسیدن به ایستگاه آخر

در این نوشتار مراحل یا گامهای طرح خاورمیانه عبری غربی عربی طی سالهای اخیر و ایستگاه آخرپیش رو تبیین شده است :

۱۷ ابان ۱۳۹۹

بعدازجنگ های بین اعراب واسراییل و به صلح منجر شدن آن ؛ طرح خاورمیانه بزرگ [۱]طرح شومی بود که به منظوراستیلاء ایالات متحده در قرن جاری برمنطقه اسلامی طراحی شد

ودر نظر داشت تا کشورهای عربی منطقه خاورمیانه، ترکیه، ایران، پاکستان، کشورهای مسلمان قفقاز و رژیم اشغالگراسرائیل را در یک نظام اقتصاد آزاد به بلوکی با محوریت اسرائیل تبدیل کند.

درگام نخست باحملات ساختگی ۲۰ شهریور ۱۳۸۰ ش و بدنیال آن حمله نظامی به افغانستان وسپس عراق شروع شد وقراربود ادامه یابد،

لکن با جریان مقاومت ملت‌های مسلمان با حمایت‌های معنوی ایران در برابر زیاده خواهی، تجاوز اشعالگران ؛ سبب شکست آنان شد

و شروع بیداری اسلامی نیز در کشورهای عربی منطقه شرایط را به سمتی بُرد که دیگر آمریکا فقط برای حفظ شرایط موجود و همچنین حفظ موجودیت رژیم صهیونیستی که بیشتر از همیشه در معرض نابودی قرار گرفته ؛

لذا واشنگتن و تل‌آویو پس ازشکست طرحهای مختلفشان ، اینک در پی بازتولید طرح ذلت بار و خطرناک خاورمیانه جدید هستند.

خاورمیانه

نقشه جنوب غرب اسیا

اهداف طرح سازش :

طرح خاورمیانه عبری غربی عربی با ورود به علنی شدن روابط برخی کشورهای مرتجع منطقه اهداف زیر را دنبال میکند:

 • تثبت و تقویت رژیم اشغالگر قدس در نبرد آتی مجور مقاومت برای نابودی آن
 • فتنه انگیزی بیشترغده سرطانی اسراییل درکشورهای اسلامی
 • امکان حمایت بیشترغرب از کشورهای مرتجع منطقه در تثبیت ودوشیدن بیشترآنان
 • سلطه مستقیم قدرتهای نظام سلطه بر منابع نفت و… منطقه
 • امکان محاصره کشوراسلامی ایران
 • و پیاده سازی اهداف فرهنگی وسیاسی وامنیتی دیگر

مراحل یا گامهای طرح خاورمیانه عبری غربی عربی طی سالهای اخیر و ایستگاه آخرپیش رو ، چنین است :

 • گام اول : نفوذ در کشورها

کشورهای عربی منطقه که پرچم مبارزه با اسراییل را داشتند، راه بهتری برای دشمنشان بجز نفوذ و تخریب از درون نبوده وتاکنون پیشرفتهای تلخی را بهمراه داشته است، که نتیجه انرا درگامهای بعدکه توضیح داده میشود ظهور یافته است.

 • گام دوم : حضور درمراکزکشورها

این نفوذ اولیه ،کم کم تبدیل به توسعه نفوذ و حضور در مراکز امنیتی، اقتصادی ، آموزشی  و نظامی این کشورهامنجر گردیده ، واولین دستاوردش توقف حمله نظامی انان به اسراییل وپایین آمدن پرچم مبارزه بوده است وهمچنین تبدیل شدن به کشورهای همسو با اهداف دشمن صهیونیستی.

 • گام سوم روابط پنهان با گسترش مخفی روابط اسراییل با کشورها

باتوجه به نفوذ ایجاد شده ،روابط پنهانی وغیر علنی ودزدکی تل آویو با کشورهای مرتجع عربی صورت میگیردکه زمینه رابرای گسترش روابط تثبت کند. شورای همکاری خلیج فارس نیز بستری برای نفوذ غرب براین کشورها با موضوع ایران هراسی و زمینه چینی برای نفوذ بیشترصهیونیستها بوده است .

 • گام چهارم : طرح ایجادحریم امنیتی برای کشور جعلی اسراییل

وبا توجه به عدم عمق راهبردی در کشور اشغالی فلسطین ، ضرورت دارد تا حریم امنیتی در کشورهای همسایه بوجود آید تا امنیت داخل سرزمین اسراییل غاصب فراهم گردد . طرح خاورمیانه بزرگ از سوی شیطان بزرگ ( کدخدا) این هدف را دنبال میکرد. که از سوی مصر واردن تامین شده ولی در سایر مرزها این مساله بشدت تهدیدکننده اسراییل غاصب می باشد.

 • گام پنجم : طرح داعش

جنگی هشت ساله، به دنبال فتنه سازمان‌دهی شده غربی عربی عبری ، اعتراض‌های عمومی در شهرها علیه دولت قانونی  سوریه شکل گرفت و سپس به شورش درگیری‌های داخلی تبدیل شد. سپس با ورود سازمان‌دهی شده داعش، همراه با خیانت‌های داخلی اشغال شهرها و کشور سوریه وعراق صورت گرفت و کنترل اکثر سرزمین این دوکشور از دست دودولت خارج شد. گروه وهابی داعش تشکیل دولت عراق و شام را اعلام کرد. و بعد از کشتار وحشیانه مردم، شرایط به‌ظاهر آرامی را برقرار کرد .لکن با عنایت الهی و مقاومت مردم و دولتین، بسیج مردمی با عنوان دفاع وطنی و دفاع محلی وحشدالشعبی و به همراه کمک رزمندگان ایران و روسیه و … جریان معکوس از شکستن حلقه های محاصره آغاز شد و کم‌کم موازنه قدرت برعکس شد و پس از پیشروی‌های مرحله‌ای منجر به آزادی شهرها و روستا شده و آخرین پایگاه رسمی داعش در بهمن ۱۳۹۶ در شهر بوکمال پایان‌حکومت خود خوانده داعش اعلام شد.وبدین ترتیب کشورخودخوانده جنایتکار داعش باهداف ایجادحریم امنیتی اسراییل وحشی فرو می پاشد وطرح غربی عبری باشکست کامل مواجه میشود.

 • گام ششم : روابط نیمه پنهان با گسترش نیمه علنی روابط اسراییل با کشورها

بدنبال شکست طرح خاورمیانه بزرگ و شکست داعش ،و باتوجه به نفوذ ایجاد شده در این گام روابط پنهانی به نیمه علنی تل آویو با کشورهای مرتجع عربی صورت میگیردکه اولا مقدمات مرحله بعد را فراهم کرده وثانیا سبب حساسیت زدایی مردم مسلمان آن کشور وکشورهای اسلامی شود.به موازات این مرحله ، انتقال سفارت هانه کشورهااز تلاویو به قدس صورت گرفت، که آغازگر آن امریکای جنایتکار بوده وسپس با فشار به کشورهای دیگر درحال گسترش می باشد. واشنگتن و تل آویو پنهانکاری را بی فایده دانستند و تصمیم گرفته اند تا آنرا اعلام وعلنی کنند

 • گام هفتم :طرح علنی شدن روابط بصورت پلکانی

این مرحله ، مرحله اشکارشدن خیانت های صورت گرفته سران مرتجع عرب می باشد .بعداز صلح سازش ذلت بار مصر ( کمپ دیوید )،وسپس اردن ، مرحله فراگیرکردن سازش آغاز شده است ، ابتدا امارات و بحرین اعلام وعلنی شد و قطر، عمان، کویت و عربستان در نوبت انتظار تبدیل نفوذ به حضور دایمی هستند.

آمریکا و رژیم صهیونیستی علاوه بر سرقت نفت منطقه ، می خواهند با کنترل منطقه بر جهان سیطره یابند و می‌خواهند با کمک ، همدستی و هم افزایی کشورهای مرتجع حوزه جنوبی خلیج فارس که یکی پس از دیگری خیانت‌شان  آشکار می‌شود ؛ دنبال باز تولید طرح خیانت بار ؛ ذلت بار وخطرناک خاومیانه جدید هستند که کشورهای عربی هرکدام سهمی در آن دارند و عادی سازی روابط با تل آویو بخشی از این طرح است. ترس از مقاومت اسلامی سبب شده تا نقابها فرو ریخته و اقدامات خود علنا گسترش داده وتسسریع کنند.

 • گام هشتم : ایجاد پیمان نظامی

احتمال دارد مدتی بعداز عادی شدن روابط، میان این کشورها با محوریت اسراییل غاصب ، اتحاد منطقه ای برای ایجاد ارتش مقابله با تجاوز به اسراییل شکل بگیرد ، تا بتوانند نقش سپر دفاعی در برابر ازادسازی قدس توسط محور مقاومت گردند.وبا توجه به عدم عمق راهبردی ؛ این کشورها نوکر بتوانند قبل ورود حمله بداخل سرزمین فلسطین اشغالی، انرا دفع کنند. در نظر دارند یک سپر دفاعی و یک ائتلاف نظامی متشکل از کشور های حاشیه جنوبی خلیج فارس با اسرائیل و آمریکا برای حمله به ایران و محور مقاومت تشکیل دهند. این جمله پامپئو:” یکی از دلایل توافق صلح اسرائیل با امارات و بحرین و حتی توافق در افغانستان، تهدید ایران است.” میتواند بیانگربخشی از فتنه انان باشد.

 • گام نهم : گزینه طرح تجاوز نظامی

ازپیروزی‎های اخیرمفاومت اسلامی و نیز مجهز وآماده شدن آنان ونیز صراحت بیان آنروز رهبرانقلاب اسلامی مبنی بر نابودی آنان تا قبل از ۲۵ سال اینده ، بشدت ترسیده‌اند و درصدد هستندحلقه محاصره محور مقاومت که در راس آن ایران قرار دارد، روز به روز تنگ‌تر کنند تادرصورت اقتضای شرایط بتوانند به گزینه نظامی پیش دستانه روی آورند. ابعاد اقتصادی تبلیغاتی و جنگ روانی با شیوه‌های پسا جنگ است، لذااگر شرایط فراهم شد و ضرورت اقتضاء کرد، وارد مرحله هجومی و امنیتی خواهند شد.ودنبال آن هستند تا محور مقاومت پیروزی‌های بیشتری به دست نیآورد و تا فرمایش  رهبرمعظم انقلاب درباره خروج کامل نظامیان آمریکایی از منطقه غرب اسیا محقق نشده‌، ابتکار عمل را بدست گیرند .

 • گام دهم : مواجه شدن با عملیات آزاد سازی توسط محور مقاومت

“صحنه‌ی جهانی، امروز شاهد پدیده‌هایی است که تحقّق یافته یا در آستانه‌‌ی ظهورند: تحرّک جدید نهضت بیداری اسلامی بر اساس الگوی مقاومت در برابر سلطه‌ی آمریکا و صهیونیسم؛ شکست سیاست‌های آمریکا در منطقه‌ی غرب آسیا و زمین‌گیر شدن همکاران خائن آنها در منطقه؛ گسترش حضور قدرتمندانه‌ی سیاسی جمهوری اسلامی در غرب آسیا و بازتاب وسیع آن در سراسر جهان سلطه. “(رهبر انقلاب؛ بند نخست توصیه ششم گام دوم انقلاب اسلامی؛ ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ )

ایران مقتدر، …. اگر آن روز چالش با آمریکا بر سر کوتاه کردن دست عمّال بیگانه یا تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی در تهران یا رسوا کردن لانه‌ی جاسوسی بود، امروز چالش بر سرِ حضور ایران مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیستی و برچیدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه‌ی غرب آسیا و حمایت جمهوری اسلامی از مبارزات مجاهدان فلسطینی در قلب سرزمین‌های اشغالی و دفاع از پرچم برافراشته‌ی حزب‌اللّه و مقاومت در سراسر این منطقه است. ( مقدمه هفت سرفصل توصیه ها ، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی )

امام خامنه ای با اشاره به جعلی بودن دولت صهیونیستی افزودند:” برخی صهیونیستها گفته اند با توجه به نتایج مذاکرات هسته ای، ۲۵ سال از دغدغه ایران آسوده شده ایم اما ما به آنها می گوییم شما ۲۵ سال آینده را، اصولاً نخواهید دید و به فضل الهی، چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت. “( در دیدار هزاران نفر از اقشار مختلف مردم: ۱۸ شهريور ۱۳۹۴)

 • سخن پایانی

هشدار قبلی رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه : “مهمترین رکن حمایت از ملت فلسطین، قطع پشتیبانی از دشمن غاصب است؛ و این وظیفه‌ی بزرگ دولت های اسلامی است.اکنون پس از به میدان آمدن ملت ها و شعارهای قدرتمندانه‌ی آنان بر ضد رژیم صهیونیست، دولت های مسلمان با چه منطقی روابط خود با رژیم غاصب را ادامه میدهند؟” و” سند صداقت دولت های مسلمان در جانب داریشان از ملت فلسطین، قطع روابط آشکار و پنهان سیاسی و اقتصادی با آن رژیم است. دولت هائی که میزبان سفارتخانه‌ها یا دفاتر اقتصادی صهیونیست هایند، نمی توانند مدعی دفاع از فلسطین باشند و هیچ شعار ضد صهیونیستی از سوی آنان، جدی و واقعی تلقی نخواهد شد.” (کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین‌ ۹/مهر/۱۳۹۰) وسخنان اخیر ایشان مبنی بر اینکه:” سیاستهای عمیقاً ضدّ اسلامیِ صهیونیست‌ها و دولتهای استکباری عامل این‌گونه حرکتهای دشمنانه (گناه بزرگ توهین یک نشریّه‌ی فرانسوی در اهانت به حضرت رسول اعظم (ص) ) است که هر چند یکبار بُروز می‌یابد. این حرکت در این برهه‌ی زمانی میتواند، نیز به انگیزه‌ی منصرف کردن ذهن ملّتها و دولتهای غرب آسیا از نقشه‌های شومی باشد که آمریکا و رژیم صهیونیستی برای این منطقه در سر دارند. ملّتهای مسلمان بویژه کشورهای غرب آسیا، ضمن حفظ هوشیاری در مسائل این منطقه‌ی حسّاس، باید هرگز دشمنی‌های سیاستمداران و سردمداران غربی نسبت به اسلام و مسلمین را فراموش نکنند.” (بیانیه ۹۹ /۶/۱۸ )

از انجا که ایران در این منطقه قراردارد واز سوی دیگر مخالف این طرحهای استعماری و ضداسلامی آنان بوده وکانون مبارزه ومحور مقاومت اسلامی می باشد، لذا فلش اصلی ان نیز بسمت ایران می باشد و بدیهی است که از همین مکانیزم در ایران نیز استفاده کرده اند.مانند نفوذ در نهادهای رسمی کشور و تیم هسته ای و…. که زنگ خطری است برای کشورمان و بایستی باشدت ودقت پاک سازی وسالم سازی شود و با بی اعتماد به دشمن ، خط بطلانی بر مذاکره وسازش کشیده شود . وبا هرکه در هرمقامی و به هر بهانه ای که مجددا از مذاکره و برجام جدید و یا اصلاح و احیای برجام پرخسارت قبلی صحبتی به زبان آورد به عنوان نفوذی دشمن برخورد شود.

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی،

پژوهشگر و عضو گروه مؤلفین کتاب دکترین جنگ پیشگیرانه امریکا در مناطق پیرامونی جمهوری اسلامی ایران

[۱]  The Greater Middle East and North Africa Initiative (GMENAI)