نقش فرهنگ ایثار و شهادت به مثابه سرمایه اجتماعی در پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مقام معظم رهبری
نقش فرهنگ ایثار و شهادت به مثابه سرمایه اجتماعی در پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مقام معظم رهبری

فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان یکی از منابع سرمایه اجتماعی در اسلام،بعد از پیروزی انقلاب اسلامی،در ابعاد مختلف نقش داشته و سبب پیشرفت نظام جمهوری اسلامی شده است.

نویسندگان

۱ استادیار دانشگاه شاهد

۲ دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقلاب اسلامی

چکیده

از منظر مقام معظم رهبری،فرهنگ ایثار وشهادت به عنوان یکی از منابع سرمایه اجتماعی جایگاه رفیعی در پیشرفت ایران اسلامی داشته و موجب تثبیت و پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران شده است.یافته ها نیز نشان می دهد که فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان یکی از منابع سرمایه اجتماعی در اسلام،بعد از پیروزی انقلاب اسلامی،در ابعاد مختلف از جمله حفظ و تثبیت نظام اسلامی،تامین عزت و استقلال کشور،عامل موثر در دشمن شناسی و دشمن ستیزی و عامل مقاومت و پیروزی در دفاع مقدس،در تداوم و تثبیت نظام جمهوری اسلامی نقش داشته و همواره نیز از طریق مولفه های گوناگون فرهنگ ایثار و شهادت در ابعاد مختلف اقتصادی،علمی،نظامی و بین المللی سبب پیشرفت نظام جمهوری اسلامی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Culture of Altruism and Martyrdom as a Social Asset in the Progress of Islamic Republic of Iran from Supreme Leader’s Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Zahed Gaffari Hashjin ۱
  • Maryam Dejhgir ۲

۱ Assistant professor of Political Sciences at Shahed University

۲ Master’s student of Sociology of Islamic Revolution of Iran at Shahed University

چکیده [English]

From supreme leader’s viewpoint, the culture of altruism and martyrdom as a source of social asset has a high ranking position in the progress of Islamic Iran and has caused the reinforcement and progress of Islamic Republic of Iran. Findings indicate that, after the victory of Islamic revolution of Iran, the culture of altruism and martyrdom as a source of social asset in Islam has played an effective role in the preservation and reinforcement of Islamic system, providing dignity and independence of the country, and has been an effective element to identify and fight enemies and a factor of resistance and victory in holy defense years. This culture has also caused progress of Iran through different components of the culture of altruism and martyrdom in different aspects such as economic, scientific, military and international aspects

فصلنامه علمی پژوهش های انقلاب اسلامی

دوره ۲، شماره ۵
تابستان ۱۳۹۲
صفحه ۹۹-۱۲۴
http://www.roir.ir/article_63411_e928ed16015be894c17d3cb568511572.pdf