مادر شهید فصیحی آذر به دیدار فرزندش شتافت
مادر شهید فصیحی آذر به دیدار فرزندش شتافت

مادر شهید حسین فصیحی آذر به دیدار فرزندش شتافت و آسمانی شد.

به گزارش خبرگزاری ایثار، حاجیه خانم رحیمه وطن پور اصل مادر شهید حسین فصیحی آذر پس از تمحل سال ها درد و رنج دوری از فرزند شهیدش به دیدار او شتفات و آسمانی شد.

شهید حسین فصیحی آذر متولد سال ۴۱ بود که سال ۶۳ در پیرانشهر به فیض شهادت نائل شد.

برای دیدن سنگ مزار و سایت اختصاصی شهید فصیحی آذر اینجا را کلیک کنید.

خبرگزاری ایثار این مصیبت را به خانواده شهید فصیحی آذر تسلیت می گوید.