نگذارید دوران دفاع مقدس از یادها برود
نگذارید دوران دفاع مقدس از یادها برود

دشمن ها می خواهند قضیه دفاع مقدس ، فداکاری ها و شخصیت هایی که در این فداکاری ها نقش آفریدند، این ها را نشناسیم و یا از یاد ببریم. رهبر معظم انقلاب ۰۶/۰۱/۹۳

دوران دفاع مقدس را نگذارید از یادها برود. خاطره این سرزمین ها را زنده نگه دارید . دشمن ها می خواهند قضیه دفاع مقدس ، فداکاری ها و شخصیت هایی که در این فداکاری ها نقش آفریدند این ها را نشناسیم و یا از یاد ببریم. رهبر معظم انقلاب ۰۶/۰۱/۹۳

……………………….

دشمنان و نفوذی ها چگونه جنایت می کنند؟

دشمنان و نفوذی ها برای از بین بردن و انهدام یک تمدن سه چیز را مد نظر قرار می دهند:

اول نابودی خانواده – برای این مورد منزلت زن را می شکنند. وقتی جایگاه زن و نقش فوق العاده اثرگذار او در جامعه و خانواده نادیده گرفته شود و با دید ابزاری به او پرداخته شود، از اجتماع کوچک به نام خانواده، خروجی قابل اعتنا و قابل دفاع برای اجتماع بزرگ و جامعه وجود ندارد.

دوم بی اثر کردن و به بیراهه بردن نظام آموزشی – برای این مورد منزلت معلم را خدشه دار می کنند. یک معلم که درگیر حاشیه ها شده است، نمی تواند در انجام تعلیم و تربیت به صورت مطلوب موفق باشد.

سوم از میدان خارج کردن الگوها – برای این مورد منزلت بزرگان و اسطوره‌ها و فعالان فرهنگی و اجتماعی را زیر سئوال می برند و از فعالیت آنان با مکر، حیله ، نیرنگ و به کار بردن شیوه های عمروعاصی، جلوگیری می کنند.

  • نویسنده : شفیق فکه، شبکه ایثار
  • منبع خبر : سایت رهبری