رازی که رزمنده مدافع حرم به حاج قاسم گفت
رازی که رزمنده مدافع حرم به حاج قاسم گفت

 این روزها که با دوستان حاج قاسم مجالست و هم نشینی داشتم، در تلاش بودم تا با سردار حاج کمیل کهنسال که از فرماندهان سال‌های دفاع مقدس و محور مقاومت هستند نیر مصاحبتی داشته باشم. توفیق یار نبود و از انجام مصاحبه ناامید شدم. تا اینکه چند روز پیش روی تلفن همراهم دیدم ایشان چندین […]

 این روزها که با دوستان حاج قاسم مجالست و هم نشینی داشتم، در تلاش بودم تا با سردار حاج کمیل کهنسال که از فرماندهان سال‌های دفاع مقدس و محور مقاومت هستند نیر مصاحبتی داشته باشم. توفیق یار نبود و از انجام مصاحبه ناامید شدم. تا اینکه چند روز پیش روی تلفن همراهم دیدم ایشان چندین بار تماس گرفته، آخرین تماس را پاسخ دادم، بین نماز ظهر و عصر بود که به دلش افتاده بود برای مصاحبه تماس بگیرد. گفت شب لیلةالرغائب حاج قاسم را در خواب دیدم که ناراحت بود، به دلم افتاد شاید این پیگیری‌های شما و مشغله من که امکان مصاحبه نداشتم، نکند باعث دل‌شکستگی شما شده باشد، از همین رو تماس گرفتم و مصاحبه آغاز شد. با شنیدن این حرف‌های حاج کمیل و تواضع و خلوص‌شان، پیش خودم گفتم این سطح از مراقبه باید در سیره رفتاری یاوران سردار دل‌ها باشد.